Zitdagen maatschappelijk assistent

Het Sociaal Huis wil de hulp- en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners brengen. Vandaar dat er in sommige deelgemeenten een antennepunt Sociaal Huis werd opgericht, waar u met al uw welzijnsvragen terecht kunt bij de maatschappelijk assistente: 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u telefonisch een huisbezoek aanvragen.