naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder

De belasting geldt voor wie een taxibedrijf uitbaat of voertuigen met bestuurder verhuurt en hiervoor een vergunning verkreeg van het college van burgemeester en schepenen.
De vergunningsakte, met daarin het aantal voertuigen, geldt als aangifte.
De voorwaarden en verplichtingen in de vergunningsakte moeten strikt nageleefd worden.

Tarieven

Voor taxi’s:

  • 250 EUR per jaar en per voertuig
  • 450 EUR per jaar en per voertuig als je gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg
  • Bijkomende belasting van 75 EUR per jaar en per voertuig voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg maar wel voorzien van radiotelefonie

Voor verhuur van voertuigen met bestuurder: 250 EUR per jaar en per voertuig.

Afhankelijk van de situatie en de vergunningen worden de bedragen samengevoegd als volgt:

  • 500 EUR per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd.
  • 500 EUR per jaar en per voertuig voor de uitbater van een vergunde taxidienst waarvoor een bijkomende vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is aangevraagd.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de volgende coëfficiënt: het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar, gedeeld door het indexcijfer van de maand december 2000 (basis 2004).

Hoe?

De belasting wordt ingevorderd op basis van de afgeleverde vergunning.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Taxi