naar top
Gemeente Dendermonde

Toegankelijkheidsverklaring

Alle websites van stad Dendermonde moeten zo toegankelijk mogelijk zijn overeenkomstig het Vlaamse bestuursdecreet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Dat betekent dat alle websites, bijhorende formulieren en documenten door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen worden gebruikt.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.dendermonde.be, www.toerismedendermonde.be, www.rosbeiaard.be

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Stad Dendermonde neemt volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

 • Interne controle vóór publicatie: communicatiedienst en webredacteurs controleren vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: communicatiedienst voert tussentijdse controles uit op de inhoud.
 • Automatische analysetool toegankelijkheid: deze tool controleert de website en alle pagina’s voortdurend op de toegankelijkheidsrichtlijnen. De communicatiedienst werkt alle inbreuken stelselmatig weg.
 • Kleurcontrastknop: het kleurencontrast is net onvoldoende om volledige webtoegankelijkheid te bieden. Daarom vind je op de website rechts bovenaan een knop ‘‘hoog contrast aan/uit’. Via deze knop kan de bezoeker kiezen voor meer kleurencontrast.
 • Automatische analysetool foute links: deze tool controleert de website en alle pagina’s voortdurend op interne en externe links die geen resultaat weergeven. De communicatiedienst herstelt in samenwerking met de webredacteurs alle foute links. 

Op www.dendermonde.be, www.toerismedendermonde.be en www.rosbeiaard.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Openstaande werkpunten

We blijven werken om de toegankelijkheid van www.dendermonde.be, www.toerismedendermonde.be en www.rosbeiaard.be te optimaliseren:

 • We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
 • Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst. We streven naar betekenisvolle links, los van de context.
 • Nog niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
 • Een aantal van onze video's zijn nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie.
 • De audio- en videoverslagen van de gemeenteraad zijn nog niet voorzien van een tekstalternatief.
 • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. We werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Of heb je een vraag over de toegankelijkheid van deze website? Meld dit via communicatie@dendermonde.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina. We bezorgen je binnen de 7 werkdagen een antwoord.

Handhavingsprocedure

Als je niet tevreden bent met de manier waarop je vraag is behandelt, kan je contact opnemen met de klachtencoördinator via klachten@dendermonde.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.