naar top
Gemeente Dendermonde

Klachten

Klachten gaan over de werking of dienstverlening van een stadsdienst: een foutieve of onwettige handelswijze van personeelsleden, een abnormaal trage behandeling van jouw probleem, slechte wil, het uitblijven van initiatief … Opgelet: Dit is niet hetzelfde als meldingen.

Hoe doorgeven?

Maak een afspraak met de klachtencoördinator of mail naar klachten@dendermonde.be.

Procedure 

  • De klachtencoördinator registreert jouw klacht en stuurt je een ontvangstbevestiging binnen de vijf werkdagen.
  • Als een klacht ontvankelijk is, wordt deze verder onderzocht. Klachten die anoniem worden ingediend, worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
  • Het volledige onderzoek mag in totaal max. 45 kalenderdagen bedragen vanaf de dag van ontvangstbevestiging. Een uitzondering op deze termijn is mogelijk omwille van de complexiteit van de klacht of wegens overmacht.
  • Na afloop van het onderzoek word je op de hoogte gebracht van het resultaat. 

Contact

Klachtencoördinator

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.