naar top
Gemeente Dendermonde

Uitbreidingsronde kinderopvang: beoordelingsprocedure en -criteria

De Vlaamse regering wil met een meerjarenprogrammatie (2020 – 2024) nieuwe plaatsen creëren in regio’s waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Iets meer dan 27 miljoen euro is beschikbaar voor 2500 bijkomende plaatsen inkomenstarief (trap 2), waarvan 20 plaatsen naar Dendermonde kunnen gaan.

Bij dergelijke subsidieoproep krijgt de stad de rol van adviseur. Als lokale regisseur zijn we immers goed geplaatst om in te schatten waar de nood aan kinderopvang hoog is en waar er dus extra plaatsen zouden moeten bijkomen.

Stad Dendermonde wil met deze procedure haar adviesrol in de uitbreiding van IKT-plaatsen (inkomen gerelateerde opvangplaatsen) in de kinderopvang opnemen. In samenspraak met het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), waarin alle kinderopvanginitiatieven in onze stad vertegenwoordigd zijn, werd deze procedure opgemaakt.

Een aanvrager die wil ingaan op de oproep voor bijkomende plaatsen kinderopvang met inkomenstarief, moet advies vragen aan de stad. De stad kan een positief of negatief advies geven. Bij een positief advies wordt de aanvraag beoordeeld op een aantal criteria. Op basis daarvan krijgt de aanvraag een score, die later bepalend kan zijn voor de toekenning van de beschikbare plaatsen.

Lees de volledige procedure met criteria.

Contact

  • kinderopvang spelende kinderen