naar top
Gemeente Dendermonde

Openbare verlichting wordt ledverlichting

Indien we het verlichtingsnet binnen de 10 jaar volledig zouden uitrusten met ledlampen, dan zou de verbruikskost ieder jaar dalen en deze kosten tegen 2028 met 60 % gereduceerd zijn. Het CO²-verbruik zou hierbij de komende jaren elk jaar naar schatting met 50.000 kg CO² dalen. Dit past uiteraard in de doelstelling om een duurzame stad te worden.

In 2018 werd de focus gelegd op het verledden van de dorps- en stadskernen. In 2019 volgden de verbindingswegen tussen deze kernen. Vanaf 2020 vervingen we de grootverbruikers en de verouderde lampen die binnenkort niet langer geproduceerd worden.

In het jaaractieplan 2021-2022, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 1/2/2021, werd er vastgelegd welke straten er in 2021 en 2022 verled worden. Bij de keuze wordt ervoor gezorgd dat elke deelgemeente aan de beurt komt. Het overzichtsplan voor de verledding vind je als bijlage.

Begin 2022 stond de verleddingsgraad op 31,36% voor stad Dendermonde. In vergelijking met de verleddingsgraad van Vlaanderen – 28,25% - doet stad Dendermonde het zeker niet slecht!

  • Straatlamp