naar top
Gemeente Dendermonde

FAQ Oude Vest

Bewoners Oude Vest

Bewoners omliggende straten Oude Vest

Handelaars Oude Vest

Met de fiets

Verkeer

Parkeren

Personen met een beperking

Inrichting

Varia


Bewoners Oude Vest


Ik woon in de Oude Vest. Hoe rijd ik met de auto richting Sint-Gillis/Grembergen/Appels?
De hoofdontsluiting van de Oude Vest verloopt via deel 1, aan de Leopoldlaan. Er kan bijkomend ontsloten worden via de Sint-Jacobstraat en via de Dijkstraat richting Veerstraat voor wie richting Oudegem/Appels of Grembergen wilt rijden.


Krijg ik een bewonerskaart om mijn auto te parkeren in de straat of in een parking?Om te verzekeren dat elke bewoner een parkeerplaats heeft overdag, 's avonds en ´s nachts, hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht en voorstellen uitgewerkt.

Vanaf de start van de werken aan de Oude Vest:

  • alle straten waar momenteel gratis parkeren toegelaten is met een Europese parkeerschijf (blauwe zone), worden omgevormd naar zones voor betalend kortparkeren (max. 2 u.). Hierdoor krijgen we meer parkeerrotatie in deze straten en komt er ruimte vrij voor buurtbewoners om hier met een bewonerskaart te parkeren. Het gaat om deze straten: Lindanusstraat, Nijverheidsstraat, Zwijvickstraat, Weldadigheidsstraat, Leo Bruynincxstraat, Sint-Jacobstraat, Molenstraat, Begijnhoflaan (deel blauwe zone), Sint-Rochusstraat, Sint-Jorisgilde, Gildenhof.
  • bewoners die momenteel enkel ´s avonds/´s nachts parkeren op de Oude Vest, kunnen een parkeerabonnement kopen voor de parking Mechelsepoort (enkel ondergronds deel) of voor de nieuwe parking Oude Vest, onder Hof van Saeys (van zodra de parking opgeleverd is). Dit abonnement is enkel geldig op week- en zaterdagen van 18 tot 9 uur en op zondag. De kostprijs van dit abonnement wordt vastgelegd op 250 EUR/jaar of 25 EUR/maand. Tot en met 2025 zal het lokaal bestuur voor 50% financieel tussenkomen in de kostprijs, waardoor u als bewoner de eerste jaren slechts 125 EUR/jaar of 12,5 EUR/maand betaalt. De plaatsen worden daarbij aanvankelijk gelimiteerd, zodat bijvoorbeeld ook klanten van de frituur op de Oude Vest of bezoekers van bewoners nog een parkeerplaats kunnen vinden in de parkeergebouwen. Het abonnement is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van de Oude Vest. Indien er nog capaciteit overblijft, kan het eventueel ook uitgebreid worden naar bewoners uit omliggende straten, waar de parkeerdruk ’s nachts het hoogst is.

Bekijk op deze kaart hoe het parkeren in de omgeving van de Oude Vest zal verlopen.

Ik heb een privéparkeerplaats/garage in de voetgangerszone (zone 3, tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat). Hoe krijg ik toegang tot mijn parkeerplaats? Krijg ik altijd toegang als ik niet in de Oude Vest woon?
De toegang voor bewoners met een garage/parkeerplaats wordt voorzien via een whitelist die in de achterliggende database van de ANPR-camera's gestoken wordt. Zo’n whitelist is een lijst van nummerplaten die toegelaten worden in deze zone omdat ze een staanplaats of garage hebben die gelegen is in deel 3. Dit geldt dus ook voor mensen die niet in de Oude Vest zelf wonen, maar wel een staanplaats hebben of huren in deel 3 van de Oude Vest.


Kan ik mijn garage gemakkelijk bereiken zonder groen en/of water te doorkruisen?
Iedere garagepoort in de Oude Vest zal eenvoudig bereikbaar zijn. De nodige doorgangen worden hiervoor gekozen.


Hoe wordt de huisvuilophaling geregeld?
Samen met Verko bekijken we hoe de huisvuilophaling in de toekomst wordt geregeld. Huisvuilwagens krijgen toegang tot de Oude Vest.


Is er een regeling voor verhuiswagens?
Een verhuiswagen kan toegang krijgen tot de voetgangerszone door een vergunning hiervoor aan te vragen.

Wat als er pakjes worden geleverd?
Er komen 2 drop off zones voor pakjesdiensten vlakbij de voetgangerszone. De eerste zal zich bevinden in de Brusselsestraat ter hoogte van de Oude Vest. De tweede situeert zich nabij de Lindanusstraat. Zo kunnen pakjesdiensten vlot leveren.


Bewoners omliggende straten Oude Vest


Ik woon rondom de Oude Vest. Hoe rijd ik het best richting Sint-Gillis/Grembergen/Appels?
Probeer het stadscentrum te vermijden als je daar geen bestemming hebt. Je begeeft je best naar de nabij gelegen gewestweg (Leopoldlaan of Noordlaan) om je naar de gewenste deelgemeente te begeven.


Komen er voor de bewoners van zijstraten exclusieve bewonerszones voor parkeren?
Alle straten waar momenteel gratis parkeren toegelaten is met een Europese parkeerschijf (blauwe zone), worden omgevormd naar zones voor betalend kortparkeren (max. 2 u.). Hierdoor krijgen we meer parkeerrotatie in deze straten en komt er ruimte vrij voor buurtbewoners om hier met een bewonerskaart te parkeren. Het gaat om deze straten: Lindanusstraat, Nijverheidsstraat, Zwijvickstraat, Weldadigheidsstraat, Leo Bruynincxstraat, Sint-Jacobstraat, Molenstraat, Begijnhoflaan (deel blauwe zone), Sint-Rochusstraat, Sint-Jorisgilde, Gildenhof.

Bekijk op deze kaart hoe het parkeren in de omgeving van de Oude Vest zal verlopen.


Handelaars Oude Vest


Wanneer kan de leverancier langskomen?
De venstertijden voor laden en lossen: 8.30-11 u. en 18.30- 21 u..


Wat als de leverancier vertraging heeft?
Binnen de vastgelegde venstertijden kan een leverancier laden en lossen. Deze venstertijden zijn voldoende lang. Het is aan de leverancier om ervoor te zorgen dat hij binnen deze venstertijd toekomt én uitlaadt.


Waar kunnen leveranciers zich stationeren?
Over de volledige lengte van de Oude Vest worden er zones voorzien waarop een leverancier kan stationeren om te laden en lossen.


Waar kunnen handelaars en medewerkers parkeren?
Handelaars en medewerkers parkeren, net zoals voordien, aan de rand van de stad waar gratis langparkeerplaatsen ter beschikking zijn. De parkeerplaatsen binnen het stadscentrum worden zoveel mogelijk voorbehouden voor klanten, bezoekers en bewoners.


Mijn zaak ligt in de voetgangerszone. Waar kunnen mijn klanten zich parkeren?
Klanten kunnen zich parkeren op de shop & go-plaatsen in de Oude Vest en Brusselsestraat, in de parkings Oude Vest (onder Hof van Saeys) en Mechelse Poort of op een gratis randparking.


Word ik op de hoogte gehouden over de verschillende faseringen van de werken?
De fasering zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de handelaars, bewoners en shoppers.


Krijg ik financiële ondersteuning tijdens de werken?
Elke kleine onderneming die ernstig gehinderd wordt door werken en binnen de afgebakende groep valt, kan aanspraak maken op een hinderpremie, ongeacht het al dan niet sluiten van de zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht. De uitbetaling moet wel op tijd door de onderneming zelf worden aangevraagd. De hinderpremie is vastgesteld op 2 000 euro. Meer info over de voorwaarden en de procedure vind je op www.vlaio.be.


Zal mijn zaak dit overleven?
De overheid voorziet steunmaatregelen d.m.v. de hinderpremie. De voorziene wegenwerken aan de Oude Vest worden uitgevoerd met een minimum aan hinder, maar zullen desondanks toch een nieuwe uitdaging vormen. Initiatieven zoals een eigen webshop, promotieacties voor de klanten die de wegenwerken trotseren, lanceren van nieuwe producten of winkelconcepten … zullen door de stad ondersteund worden. Wie graag meer info hierover krijgt, kan terecht bij onze centrummanager via 052 25 10 99 of middenstand@dendermonde.be.


Met de fiets


In welke richting kan ik met de fiets op de Oude Vest rijden?
Een fietser mag in de Oude Vest en in de aanliggende straten in beide richtingen fietsen op de rijloper.


Mag ik met mijn (elektrische) fiets door de voetgangerszone? Wat met mijn speed pedelec?
In de voetgangerszone zal je mogen fietsen met een gewone fiets of een elektrische fiets. Je moet wel je snelheid aanpassen aan de voetgangers en stapvoets door de zone fietsen. Bromfietsers klasse A en P (speed pedelecs) worden hier niet toegelaten.


Vorm ik geen gevaar voor de voetgangers?
Neen. De bestuurders die er mogen rijden, moeten stapvoets rijden. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen. In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.


Waar kan ik mijn fiets stallen?
Er worden meerdere fietsparkeerplaatsen voorzien, gespreid over de hele Oude Vest. Je zal dus steeds je fiets slotvast kunnen achterlaten nabij je bestemming. Ter hoogte van het KASK voorzien we een grotere fietsenstalling met fietsoplaadpunten. 


Verkeer


Wat is een rijloper en wie mag erop rijden?
Dit is een verhard oppervlak binnen een verblijfsgebied dat vrij is van obstakels en kan worden bereden door de fietsers en het gemotoriseerd verkeer dat toegang krijgt tot deze zone.


Waarom wordt zone 1 geen fietsstraat?
In deel 1 gaat de voorkeur naar fietssuggestiestroken. De rijweg is er breed genoeg om de fietsers op een veilige manier naast de fietssuggestiestroken voorbij te steken.


Waarom is er gekozen voor een voetgangerszone in zone 3 i.p.v. eenrichtingsverkeer?
In de aanloop naar de 2de participatiegolf schoof het college van burgemeester en schepenen een voorkeursscenario naar voren voor de verkeersstroom in deel 3 (tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat). In de 2de participatiegolf werd er nagegaan of de bevolking zich kon vinden in dit voorkeursscenario. Uit de adviezen van de verschillende adviesinstanties en raadsleden alsook van de bevolking, kwam al snel naar boven dat het voorstel rond de verkeersstroom als weinig ambitieus werd bestempeld. We zouden als het ware een stapje verder moeten gaan. Vervolgens werd dit alles afgetoetst aan de goedgekeurde ambitienota en kwam er de keuze om het deeltje in de Oude Vest tussen Brusselsestraat en Lindanusstraat in te stellen als voetgangerszone.


Hoe werkt nummerplaatherkenning voor zone 3?
Dit is specialistenwerk dat met externen wordt uitgewerkt naarmate het ontwerp verder gedetailleerd wordt.


Hoe wordt de verkeersknoop Leopoldlaan-Oude Vest ontward? Hoe worden ongevallen vermeden met afslaande auto's van en naar de Oude Vest?
Het verkeer rijdt vanaf kruispunt Mechelse Poort naar Leopoldlaan rechtstreeks in de Oude Vest. Aankomend fietsverkeer is heel goed zichtbaar. De aansluiting van de Oude Vest met de Leopoldlaan wordt ingesnoerd waardoor oversteekbeweging van de fietser verkort wordt. De fietsers hebben altijd voorrang, aangezien ze hun weg vervolgen. De afslaande wagens naar de Oude Vest voeren een manoeuvre uit en moeten voorrang verlenen aan fietsverkeer dat zijn weg vervolgt langsheen de Leopoldlaan.

Autoverkeer komende uit Sint-Gillis kan via de Lindanusstraat een kortere route naar de Oude Vest nemen, niettegenstaande de hoofdtoegang voorzien wordt via het kruispunt Oude Vest - Leopoldlaan. Op het kruispunt Oude Vest - Leopoldlaan is ook een afslagstrook voorzien richting Oude Vest. De beweging van Leopoldlaan naar Oude Vest zal hierdoor vermoedelijk dus beperkt blijven. Het verkeer dat hier toch op het kruispunt komt, heeft voldoende opstelruimte op de afslagstrook.

Verderop ontsluit de fietstunnel met de Oude Vest. Daar wordt een verkeersplateau met wegversmalling voorzien. De fietser die uit de fietstunnel komt, krijgt rugdekking bij het oprijden richting het kernwinkelhart. De fietser die naar de fietstunnels wil rijden, krijgt een ruime opstelzone aan de fietsoversteek.


Hoe wordt het verkeer in de Sint-Jacobstraat beperkt?
In de Sint-Jacobstraat worden geen bijkomende maatregelen getroffen.


Waarom is er enkel uitgezonderd plaatselijk verkeer in Leo Bruynincxstraat?
De voetgangerszone vormt de kern van het kernwinkelhart. Er kan niet meer rechtstreeks van Brusselsestraat naar Oude Vest gereden worden en omgekeerd. Tenzij via de smalle woonstraat dat Leo Bruynincxstraat is. Om dit te vermijden, wordt er enkel nog plaatselijk verkeer toegestaan in deze straat.


Werden er tellingen uitgevoerd om de impact op de omliggende straten te bepalen?
Er werden geen tellingen uitgevoerd in de omliggende straten.


Wordt de laad- en loszone aan Albert Heijn herzien?
Ja, naar analogie met de rest van de inrichting wordt ook ter hoogte van Albert Heijn een laad- en loszone voorzien. Deze komt op dezelfde locatie maar wordt op een andere manier in het nieuwe straatprofiel herwerkt. Fietsers kunnen ononderbroken hun traject verder zetten via fietssuggestiestroken en ook voetgangers krijgen voldoende doorgang tussen de laad- en loszone en het magazijn van Albert Heijn.


Wordt de Papiermolenstraat eenrichting?
Ja, de rijrichting wordt ingesteld richting Oude Vest.


Zal er een file ontstaan om parking Oude Vest (onder Hof van Saeys) binnen te rijden?
Een dynamische parkeergeleiding informeert de bezoeker al vanaf de gewestwegen over de vrije plaatsen in de parking. Als de parking vol staat, kan de bezoeker dan al een keuze maken om naar een andere vrije parking te rijden. Als er toch een uitzonderlijke file zou ontstaan op de Oude Vest vormt dit geen gevaar of probleem aangezien er voldoende opstelruimte is.


Komt aan de Brusselsestraat een rotonde of een T-kruising?
In de Brusselsestraat komt er ter hoogte van de Oude Vest een zachte asverschuiving dat uitkomt op een plein (begin Oude Vest). Van daar kan je naar deel 3 van de Oude Vest gaan.


Hoe remmen we het verkeer in de Brusselsestraat?
Brusselsestraat blijft (behalve de aansluiting met Oude Vest) ongewijzigd. Binnen het volledige stadscentrum is een maximumsnelheid van 30 km/u. van toepassing.


Welke maatregelen worden er genomen om de fietsveiligheid in de omliggende straten te verhogen?
Voorlopig worden er geen maatregelen getroffen.


Parkeren


Waar kan ik parkeren? Hoelang mag ik daar blijven staan?
Bezoekers worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de parkeergebouwen Oude Vest (onder Hof van Saeys) en Mechelse Poort. Daar kan zowel kort geparkeerd worden, als een volledige dag geparkeerd worden, naargelang de noodzaak.

Daarnaast zijn er kortparkeerplaatsen met een max. parkeerduur van 30 minuten voorzien op de Oude Vest zelf.

In de andere straten van de stad blijft betalend parkeren en blauwe zone van toepassing op straatniveau met een maximumparkeerduur van 2 uur. Aan de stadsrand kan gratis lang geparkeerd worden.

Fietsers kunnen hun fiets gratis kwijt in een van de vele fietsstallingen verspreid over de Oude Vest.


Hoe geraak ik aan de parking Mechelse Poort/Oude Vest (onder Hof van Saeys)?
De hoofdroute verloopt via het kruispunt Oude Vest - Leopoldlaan. De parkings worden via die weg bewegwijzerd, waarbij ook aangegeven wordt of er nog vrije plaatsen zijn.


Wat is de inrithoogte van de rotatieparking Oude Vest (onder Hof van Saeys)?
De vrije hoogte om de parking Oude Vest in te rijden bedraagt 2,20 meter.


Wat als je met een hoge auto niet in de ondergrondse parking kan rijden?
Indien je niet kan binnenrijden in de parking Oude Vest (onder Hof van Saeys), kan je gebruik maken van de 25 shop & go-plaatsen op straatniveau, de parking Mechelse Poort of een gratis randparking. Er zijn ook betalend kortparkeerplaatsen (max. 2 uur) in de omgeving van de Oude Vest (bv. Lindanusstraat, Nijverheidsstraat, Zwijvickstraat, Weldadigheidsstraat, Leo Bruynincxstraat, Sint-Jacobstraat, Molenstraat, Begijnhoflaan, Sint-Rochusstraat, Sint-Jorisgilde, Gildenhof).


Kunnen artsen, patiënten en zorgverleners nog adequaat parkeren?
Er blijft voldoende mogelijkheid om te parkeren in de parkings Oude Vest (onder Hof van Saeys) en Mechelse Poort of in de omliggende straten van de Oude Vest. Alles ligt op wandelafstand van die parkings. Je hebt het voordeel dat, wanneer je gebruikmaakt van de parkings, je niet op voorhand je parkeertijd moet kunnen inschatten. Wanneer je bij de dokter wat vertraging hebt omdat er veel volk in de wachtzaal zit, dan hangt er je geen retributie van 20 EUR boven het hoofd omdat je ticketje verlopen is. De parking Oude Vest (onder Hof van Saeys) wordt voorzien van een lift, waardoor ook mensen die kortademig zijn een minimum aan inspanningen moeten leveren of bv. hun zuurstoffles gemakkelijk mee kunnen nemen.

De inrichting van de Oude Vest wordt maximaal drempelloos ingericht, wat de toegankelijkheid moet verbeteren voor mensen die slecht ter been zijn. We voorzien voldoende zitbanken voor het geval mensen toch nood hebben om even op adem te komen of de benen te laten rusten.


Als parking Oude Vest (onder Hof van Saeys) tijdens de maandagmarkt afgesloten wordt, geeft dat dan geen problemen voor bewoners en marktgangers?
Vandaag is de Oude Vest op maandagvoormiddag ook niet bereikbaar op een marktdag. Bewoners en marktgangers hebben zich daaraan aangepast. Op maandag kunnen mensen die op het grondgebied van Dendermonde wonen, gratis gebruik maken van de bussen van De Lijn. Meer info over deze regeling vind je op www.delijn.be.


Waarom kan ik niet gratis parkeren op zondag?
De btw-regeling die van toepassing is bij de uitbating van de parkeergebouwen laat geen gratis parkeren toe.


Ik wil snel een broodje halen bij Panos, een boodschap doen in Carrefour Express of een pakketje opsturen via bpost. Kan ik parkeren voor de deur?
In de voetgangerszone tussen de Brusselsestraat en de Lindanusstraat kan er niet geparkeerd worden voor de deur van de handelszaken. Wel zijn er de shop & go-plaatsen tussen Lindanusstraat en Sint-Jacobstraat of deze in de Brusselsestraat die hiervoor eenvoudig kunnen gebruikt worden. Vanuit de parking Oude Vest (onder Hof van Saeys) ben je trouwens op 3 minuten wandelen aan de Brusselsestraat. Vanuit de parking tot aan de bpost, Carrefour Express of Panos neemt dus nog minder tijd in beslag. Voor kortparkeren wordt er ook een voordeeltarief voorzien binnen de parkings.


Zijn de gratis minuten niet te kort?
Vandaag heb je 15 minuten gratis parkeren bij de zones voor betalend straatparkeren. Bij de shop & go-plaatsen wordt die tijd verdubbeld naar 30 minuten omdat je iets verder moet wandelen tot aan je bestemming. Na het verstrijken van je gratis 30 minuten op de shop & go-plaatsen, riskeer je een parkeerboete van 20 EUR. Wie dus langer in het centrum aanwezig moet zijn, maakt best gebruik van de parkeergebouwen. De tarieven zijn daar goedkoper dan bij het straatparkeren in de omgeving. 


Hoe zit het met de parkingplaatsen in de Brusselsestraat, op het Heldenplein en op de Vlasmarkt?
De parkeerplaatsen in de Brusselsestraat tussen Heldenplein en Vlasmarkt worden shop & go-plaatsen geschikt voor maximaal 30 minuten parkeren. De parkeerplaatsen in de Brusselsestraat tussen het Heldenplein en de Leopoldlaan worden nog voorbehouden voor kortparkeren met een maximumduur van 2 uur. Ook op de Vlasmarkt kan er tot 2 uur geparkeerd worden.


Personen met een beperking


Hoeveel parkeerplaatsen zijn er voorzien voor personen met een beperking?
In de Brusselsestraat en de Oude Vest komen er in totaal 16 plaatsen geschikt voor mensen met een beperking. 1 parkeerplaats in de Brusselsestraat in de zone tussen Leopoldlaan en Heldenplein t.h.v. het Heldenplein, 2 parkeerplaatsen in Oude Vest tussen Lindanusstraat en Sint-Jacobstraat, 2 parkeerplaatsen in de Brusselsestraat t.h.v. de Oude Vest, 4 stuks in de parking Mechelse Poort en 7 stuks in de parking Oude Vest (onder Hof van Saeys).


Kan ik ook parkeren op de ‘gewone’ parkeerplaatsen?
Met een parkeerkaart voor mensen met een beperking kan je overal op aangeduide parkeervlakken parkeren.

Personen met een beperking kunnen ook gebruik maken van gewone parkeerplaatsen. Als de parkeerkaart voor personen met een beperking duidelijk zichtbaar in de wagen ligt, dienen ze ook niet te betalen op die gewone parkeerplaatsen. Voor shop & go-plaatsen geldt deze regeling niet, die plaatsen dienen na 30 minuten terug vrij te zijn, ook als u een parkeerkaart voor personen met een beperking heeft.


Is de voetgangerszone toegankelijk voor minder mobiele personen? Kan ik er parkeren met mijn auto?
In de voetgangerszone zelf worden er geen parkeerplaatsen voorzien. Wel worden er aan het begin van de voetgangerszone in de Brusselsestraat en op het einde van de voetgangerszone in de Oude Vest tussen Lindanusstraat en Sint-Jacobstraat parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking.


Komen er gids- en geleidelijnen?
Binnen het ontwerp worden de nodige gids- en geleidelijnen voorzien.


Heb ik overal toegang met mijn rolstoel?
De Oude Vest wordt zoveel mogelijk drempelloos ontworpen.


Kunnen de parkeerplaatsen voor personen met een beperking gratis gemaakt worden in de garages?
Neen, door de btw-regeling die samenhangt met de parkeergarages, kunnen wij als stad geen gratis parkeerplaatsen aanbieden binnen die parkeergebouwen.


Inrichting


Waar en hoe zullen de marktkramen staan?
De exacte inplanting van de maandagmarkt wordt nog bepaald. Wel staat vast dat er in de vernieuwde Oude Vest nog plaats wordt voorzien voor de maandagmarkt.


Waar kan ik me parkeren tijdens markt?
Tijdens de maandagmarkt kan je parkeren op de shop & go-plaatsen in deelgebied van de Oude Vest (tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat), in de parking Mechelse Poort of op een gratis randparking.


Zijn er aansluitingspunten voor elektriciteit voorzien?
De nodige elektriciteitsaansluitingen worden voorzien voor de marktkramen alsook voor de verschillende evenementen die plaatsvinden op de Oude Vest.


Komt er in alle zones groen?
Over de volledige lengte van de Oude Vest wordt er een ‘groene loper’ voorzien. In deze loper bevinden zich elementen van water en groen.


Wat gebeurt er met het beeld Ontplooiing van Jeanne De Dijn?
Het kunstwerk de Ontplooiing krijgt een nieuwe plaats op de Oude Vest in de voetgangerszone. 


Komen er openbare toiletten?
In het project Hof van Saeys wordt er op verdieping -1 een openbare toilet voorzien, toegankelijk voor personen met een beperking.


Kan ik ergens schuilen als het regent?
Binnen het ontwerp wordt er momenteel geen schuilhuisje voorzien.


Is er visueel een verschil tussen de 3 zones?
Er zal een subtiel verschil waarneembaar zijn tussen de 3 zones. In deel 1 wordt gewerkt met een niveauverschil tussen de rijweg en de flaneerzone. Er worden fietssuggestiestroken voorzien. In deel 2 komt de rijweg op hetzelfde niveau te liggen van de flaneerzones en ook het materiaalgebruik zal hetzelfde zijn voor de rijloper als voor de flaneerzones. Deel 3 zal deels een verderzetting zijn van deel 2, maar het onderscheid tussen de rijloper en de flaneerzones wordt hier nog subtieler. Per deelgebied zit er een pleintje dat de overgang van het ene naar het andere deel verzorgt waardoor die overgangen ook duidelijk voelbaar en zichtbaar zullen zijn.


Zal er geen wateroverlast zijn bij extreme regenval?
Bij hevige regenval zal er geen wateroverlast optreden in de Oude Vest. Hiervoor wordt er voldoende ruimte voor buffering, alsook een overstort voorzien dat het regenwater tijdig kan bufferen, infiltreren en indien nodig afvoeren.


Blijft water aanwezig tijdens lange en droge zomerdagen?
Op enkele plaatsen in de Oude Vest wordt er permanent water voorzien. Ook tijdens lange en droge zomerdagen is het de bedoeling dat hier water in blijft staan.


Zullen er lockers voorzien worden om je aankopen tijdelijk weg te bergen?
Er worden geen lockers voorzien in de Oude Vest. 


Varia


Wanneer starten en eindigen de werken? Wanneer is de opening?
Indien er geen vertraging optreedt door archeologie, aanvraag omgevingsvergunning, weersomstandigheden ... zou er in het najaar van 2022 gestart kunnen worden met de voorbereidingswerken in de Oude Vest.


Is er tijdens de werken nog doorgang voor voetgangers, fietsers, automobilisten?
Tijdens de werken zal er maximaal ingezet worden op minder hinder maatregelen. Op dit moment is het nog te vroeg om in te schatten of er nog doorgang mogelijk is of er een kleine wegomleiding gevolgd zal moeten worden door voetgangers, fietsers of automobilisten.


Zal de aanleg van de Oude Vest wachten op de beschikbaarheid van de parking Oude Vest (onder Hof van Saeys)?
De stad volgt de opgestelde timing en zal in het najaar van 2022 starten met de voorbereidingswerken. De projectontwikkelaar liet weten dat de bouw van Hof van Saeys vermoedelijk wordt opgeleverd tegen de zomer van 2023.


Kregen de adviesraden voldoende inspraak?
Tijdens de 3 participatiegolven in september 2020, december 2020 en maart 2021 werd er geluisterd naar de bevolking en de meerdenkers d.m.v. online bevragingen, straatinterviews en infomomenten. Tijdens de 2de en 3de participatiegolf in december 2020 en maart 2021 vroegen we advies aan de verschillende fracties binnen de gemeenteraad alsook aan verschillende adviesinstanties. De adviesinstanties die werden bevraagd zijn Handelsvereniging Dynamische Dendermonde, Lokale Economie, Gecoro, het Ros Beiaardcomité, Fietsersbond, welzijnsraad, minaraad, jeugdraad, lokale politie Dendermonde, de brandweer, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst en in de laatste participatiegolf in maart 2021 ook nog Forum Cultuur en Unizo. Alle info en adviezen verkregen uit de 3 golven werden grondig nagelezen en met elkaar afgewogen. Hieruit volgden in februari 2021 al enkele beslissingen door het college van burgemeester en schepenen.


Komt er nog een kermisopstelling op de Oude Vest?
Op de Oude Vest zal er geen kermisopstelling meer komen. De stad kijkt nog verder uit naar een geschikte locatie voor de kermis.