naar top
Gemeente Dendermonde

Vliegen met een paramotor

Als je wilt vliegen met een paramotor, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren of via de website van de overheid

In het bijzonder wordt er gewezen op het feit dat je over de nodige toelatingen moet beschikken om gebruik te maken van een terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter.

Ook moet je ten minste twee werkdagen voor de ingebruikneming van zo’n terrein de burgemeester informeren over de ligging van het terrein en dit onder de vorm van een ondertekende verklaring dat het terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter voldoet aan alle bepalingen van bovenstaand besluit.

Deze kennisgevingen moeten tijdig en correct gebeuren via sportdienst@dendermonde.be.

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 14 u.

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.