naar top
Gemeente Dendermonde

Flankerend onderwijs

Met meer dan 8.800 leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vormt Dendermonde een echte scholenstad!

Stad Dendermonde voert de regie in het flankerend onderwijsbeleid van de stad. Samen met het lokaal overlegplatform (LOP) van het basis- en secundair onderwijs werden een aantal netoverschrijdende projecten opgestart om de onderwijskansen te vergroten van alle leerlingen die school lopen in Dendermonde.

Time-Out project: Cool Down

Dit project richt zich op jongeren in het secundair onderwijs die naar school gaan in Dendermonde. Cool Down zet in op positieve relaties tussen leerlingen, met leerkrachten en binnen de klas. Jongeren die dreigen uit te vallen op school door conflicten, kunnen deelnemen aan een begeleidingstraject. Er wordt gewerkt rond sociale vaardigheden, groepsdynamica, zelfreflectie, verantwoordelijkheid opnemen... Ook klastrajecten zijn mogelijk, waarbij we vanuit de kracht van de klas positieve en constructieve oplossingen zoeken voor een beter klasklimaat en een gezondere klassfeer, waar zowel leerlingen als leerkrachten graag vertoeven. Cool Down kan preventief (verbondenheid versterken) en curatief (verbondenheid herstellen) ingezet worden.

Spijbelproject 'All Hands Aboard'

Het spijbelproject 'All Hands Aboard' legt de focus op de groep als verbindende factor in plaats van op individueel probleemgedrag. We willen met dit project jongeren meer in de klas betrekken bij de eerste signalen van occasioneel spijbelen. De kans op spijbelen neemt namelijk toe naarmate de banden tussen leerlingen, hun klas- en schoolgenoten en hun leerkrachten om welke reden dan ook verzwakken. Door te werken aan de binding met de klas en leerkrachten willen we spijbelen verminderen. Daarnaast is er ook een versterkingsgroep voor leerlingbegeleiding en worden er trajecten op maat georganiseerd.

Taalkrachtproject 'Taxi'

'Taxi' is een vormingsprogramma rond zinvolle vrije tijd met extra aandacht voor taalontwikkeling. Elke woensdagnamiddag tijdens de schoolweken zijn alle jongeren uit het secundair, alle OKAN- en ex-OKAN-jongeren welkom. (nvdr : OKAN staat voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.)

Jongeren ontmoeten leeftijdsgenoten en worden op deze manier gestimuleerd door het groepsproces. Ze leren hierbij taal op een speelse manier buiten de schoolcontext en worden ondersteund in het ontwikkelen van levensbreed inzetbare competenties. Daarnaast willen we jongeren ook stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in het vrijetijdsaanbod.

Voor de organisatie van de activiteiten werken we nauw samen met verschillende verenigingen (bv. natuurpunt, Jeugdhuis Zenith …) en diensten van de stad (jeugddienst, stedelijke academies, integratie …). Via ouderavonden zetten we bij de start van het schooljaar extra in op ouderbetrokkenheid. Na elke vakantie vindt er een voorstelling in de OKAN-klassen plaats om de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten.

Taalstimulerende vakantieactiviteiten

Via dit project zetten we in op de taalontwikkeling van leerplichtige jongeren, die nood hebben aan taalondersteuning. Dit doen we door hen een toegankelijk en kwaliteitsvol programma van taalstimulerende activiteiten aan te bieden tijdens de schoolvakanties en buitenschoolse momenten, bv. themakampen zonder overnachting of een driedaagskamp met overnachting (DigiTAAL-kamp, Crea-Kamp …).

Contact

Dienst onderwijs

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 95
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • school klaslokaal