naar top
Gemeente Dendermonde

Wijzerbeek: sanering van de lozingen

De Wijzerbeek is op 1 juli 2014 door de herinschaling van de waterlopen geklasseerd in 2e categorie en wordt vanaf dit tijdstip beheerd door de provincie. Momenteel zit er nog veel afvalwater op de Wijzerbeek. De provincie geeft aan deze waterloop te willen ruimen, indien stad Dendermonde gefaseerd een substantiële inspanning doet in de sanering van de lozingen in de waterloop.

De Wijzerbeek is nog vervuild door 4 clusters:

  1. Hofstraat tussen Bevrijdingslaan en Pastoor J. De Harduynstraat
  2. Lindestraat – Echostraat – zijstraat Denderstraat – Steenweg van Aalst (deel)
  3. Oude baan – Varenbergstraat (tussen Oude baan en Hunnenbergstraat) – Hunnenbergstraat – Hof ten Bos (palend aan Varenbergstraat)
  4. Zijpestraat – Hof ten Bos (palend aan Zijpestraat).

Op 8 oktober 2018 werd de opdracht “Wijzerbeek (fase 1): saneren en ruimen: ontwerp en leiding van de werken, veiligheidscoördinatie en optimale afkoppeling van private percelen” uitgeschreven en toegewezen aan Studiebureau Talboom, dat begin 2020 werd overgenomen door Sweco Belgium.

Binnen dit project worden de bovenstaande clusters 1 en 2 aangepakt met uitzondering van het afvalwater van de zijstraat Dender en de Steenweg van Aalst (deel). Daarnaast wordt de ruiming van de Wijzerbeek eveneens voorzien binnen dit project, op kosten van de provincie. Dit werd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het afvalwater uit cluster 3, van Oude baan, Varenbergstraat (tussen Oude baan en Hunnenbergstraat) en Hof ten Bos (deel palend aan Varenbergstraat) zal gesaneerd worden bij de realisatie van het stadsaandeel binnen het project ‘collector Mespelare’.

De sanering van cluster 4 werd nog niet opgenomen in de meerjarenplanning.

  • kaart