naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting van de Oude Vest: fasering van de werken

Drie delen

In de voorontwerpfase werd de Oude Vest opgedeeld in 3 delen. Deze deelgebieden komen ook terug in de fasering van de werken.

 • Deel 1 bevindt zich tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat/Dijkstraat. Dit deel wordt de hoofdingang van de Oude Vest en geeft toegang tot de binnenstad, de parking Mechelse Poort en shop & go-plaatsen.
 • Deel 2 loopt van Sint-Jacobstraat tot Lindanusstraat en geeft toegang tot de toekomstige parking Hof van Saeys en de shop & go-plaatsen in dit deel van de Oude Vest.
 • Deel 3 tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat wordt een aangename voetgangerszone. Deze zone is ongeveer 230 meter lang.

Zes fasen

De werken zullen in 6 fasen uitgevoerd worden. Bij de volgorde van de verschillende fasen wordt rekening gehouden met de riolering, het maximaal behoud van parkeerplaatsen, de oplevering van de centrumparking Oude Vest (onder Hof van Saeys) en het ontwerp na de herinrichting.

 • Bij de aanleg van riolering is het belangrijk dat er gestart wordt op het laagste punt.
 • Het grootste aantal parkeerplaatsen op de Oude Vest bevinden zich in de zone tussen Brusselsestraat en Sint-Jacobstraat. Deze zones zullen niet worden heringericht zolang de centrumparking Hof Van Saeys niet in gebruik kan genomen worden. De oplevering van Hof van Saeys wordt voorzien tegen zomer 2023.

Wanneer er in een bepaalde zone/fase gewerkt wordt, blijft het overige deel van de Oude Vest bereikbaar en toegankelijk. Bij afwerking van een fase, wordt deze zone onmiddellijk in gebruik genomen. De aanplanting van groenzones gebeurt tijdens het plantseizoen.

Wat zijn de 6 fasen?

 • Fase 1a: Oude Vest tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat, zijde van de brandweerkazerne
 • Fase 1b: Oude Vest tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat, zijde van het KASK
 • Fase 2: kruispunt Sint-Jacobstraat met Oude Vest
 • Fase 3a: Oude Vest tussen Sint-Jacobstraat en Lindanusstraat, kant van de Colruyt
 • Fase 3b: Oude Vest tussen Dijkstraat en Lindanusstraat, zijde Hof van Saeys
 • Fase 4: Kruispunt Lindanusstraat met Oude Vest
 • Fase 5: Kruispunt Brusselsestraat met Oude Vest
 • Fase 6a: Oude Vest tussen Brusselsestraat en Lindanusstraat, kant van de Oude Vismijn
 • Fase 6b: Oude Vest tussen Brusselsestraat en Lindanusstraat, zijde van de Post

De duurtijd van de volledige infrastructuurwerken schatten we op 2 jaar.

In deze video's wordt de doorlooptijd per fase theoretisch benaderd. Van zodra de aannemer aangesteld is, kunnen we de fasering verder uitdiepen. In samenspraak met de aannemer en de handelaars kunnen we dan bijvoorbeeld bekijken of we bepaalde fasen laten overlappen, zodat de doorlooptijd in zijn geheel wordt ingekort. 

Meer info over fasering: 

Meer info over doorlooptijd: 

Meer info over toegankelijkheid:

 • Herinrichting Oude Vest fasering van de werken