naar top
Gemeente Dendermonde

GAW Zilverpand: vraag en antwoord over toekomstvisie

De huidige dienstverlening in het Zilverpand wordt afgebouwd tegen 2026. Lees meer over de toekomstvisie van GAW Zilverpand. Op deze pagina vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

Waarom wordt het Zilverpand verlaten in 2026?

Waarom wordt het gebouw niet gerenoveerd?

Belanden de huidige bewoners op straat?

Wat gebeurt er met de bewoners? Welke begeleiding wordt voorzien? 

Hoe wordt de volgorde bepaald, waarin bewoners van GAW Zilverpand indien gewenst, kunnen doorschuiven naar GAW Klein Kwartier en GAW De Cocon?

Moet een bewoner van GAW Zilverpand meteen verhuizen indien een assistentiewoning in GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon wordt aangeboden?

Kan een bewoner van GAW Zilverpand kiezen in welke assistentiewoning in GAW Klein Kwartier hij of zij gaat wonen?

Wat met de opzegtermijn in GAW Zilverpand?

Wat met de praktische kant van de verhuis?

Welke dagprijs moet een bewoner van GAW Zilverpand betalen indien hij of zij ervoor kiest naar GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon te verhuizen?

Gaan de bewoners dan duurdere privéprijzen moeten betalen?

Wat gebeurt er met personeel? 

Wat gebeurt er met de mensen op de wachtlijst?

Wat gebeurt er met de werking van het lokaal dienstencentrum op de site van het Zilverpand?

Waarom wordt het Zilverpand verlaten in 2026?

 • De laatste jaren zijn er meer en meer bouwtechnische problemen. Zo vertonen de consoles (dwarsbalken) van de terrassen vorderend betonrot en is de waterdichting van de terrassen versleten. Dit zorgt voor doorsijpeling van water. Gezien de leeftijd van sommige onderdelen wordt verwacht dat hun einde levensduur nadert (o.a. de lift binnenin het gebouw en de dakbedekking).
 • Het gebouw voldoet niet aan de huidige comforteisen. Er is geen ventilatie aanwezig, de flats zijn niet rolstoeltoegankelijk, het gebouw is onvoldoende geïsoleerd, de verwarming vertoont geregeld problemen …
 • Het gebouw scoort zeer slecht op het vlak van duurzaamheid. Het energieverbruik voor verwarming behoort tot één van de hoogste van het volledige gebouwenpatrimonium van het lokaal bestuur. Er wordt bovendien geen regenwater gerecupereerd voor de vele toiletten.
 • Het woonzorgdecreet legt nieuwe eisen op aan de minimumoppervlakte van assistentiewoningen, waaraan de flats van het Zilverpand niet zullen kunnen voldoen.

Waarom wordt het gebouw niet gerenoveerd?

Een renovatie van het gebouw is niet mogelijk of aangeraden door verschillende redenen:

 • De plafondhoogtes zijn beperkt waardoor ventilatie inbrengen niet mogelijk is.
 • Om te voldoen aan de eisen uit het woonzorgdecreet moeten de flats worden vergroot. Gezien de draagstructuur van het gebouw is dit zeer moeilijk.
 • Het gebouw heeft te kampen met betonrot als gevolg van een te geringe betondekking. Zowel de consoles (dwarsbalken) van de terrassen, als de terrassen zelf kampen met dit probleem. Enige mogelijke oplossing hiervoor is het volledig overlagen van de terrassen, wat een zeer dure ingreep is en niet verantwoord gezien de vele andere problemen die een renovatie met zich meebrengen.
 • De draagstructuur is zo opgebouwd dat de betonnen balken die de terrassen ondersteunen doorlopen in het gebouw zelf. Bij het eventueel isoleren van de gevel zouden deze betonbalken zorgen voor koudebruggen (= plaatsen waar de isolatie niet doorloopt).
 • Het hoogteverschil tussen de binnenvloeren en de terrassen is in bouwkundig opzicht te weinig.

Om tot een gebouw te komen dat voldoet aan de huidige comforteisen op vlak van isolatie, ventilatie, etc. is het volledig strippen van het gebouw noodzakelijk. De resterende draagstructuur (raster van kolommen, balken en dragende muren) laat geen enkele architecturale vrijheid toe qua indeling van de flats, circulatie, compactheid, etc.

Om de veiligheid te garanderen, zullen wel noodzakelijke herstellingswerken van de terrassen uitgevoerd worden. Deze werken starten op 1 augustus 2022 en het einde is voorzien eind november 2022.

Belanden de huidige bewoners op straat?

Neen. Het lokaal bestuur neemt hierin een heel duidelijk standpunt in: voor elke bewoner zal er een oplossing zijn in 2026.

Wat gebeurt er met de bewoners? Welke begeleiding wordt voorzien? 

Voor de huidige bewoners garanderen we een geschikte oplossing. Samen met hen, hun familie en mantelzorgers werken we een oplossing uit op maat van elke bewoner.

In Dendermonde is een sterk zorgaanbod aanwezig, van zowel de publieke sector, de private non-profit sector als de private commerciële sector. De woonassistenten gaan met de bewoners een individueel gesprek aan over hun persoonlijke wensen en voorkeuren. We zoeken voor iedereen een passende oplossing in het eigen patrimonium van het lokaal bestuur, in het inkomensgerelateerde aanbod, in het private aanbod, in het overige residentiële zorgaanbod … Dit telkens op basis van de voorkeuren van de betrokken bewoner zelf. 

De bewoners van GAW Zilverpand krijgen absolute voorrang binnen onze eigen assistentiewoningen. We werken momenteel een plan van aanpak uit om deze mensen volgens objectieve selectiecriteria een plaats toe te wijzen op de wachtlijst.

De woonassistent gaat samen met de bewoners individueel na wat hun voorkeur is: GAW Klein Kwartier, GAW De Cocon, woonzorgcentrum De Cocon, wzc Aymonshof, Volkswelzijn, Volkswoningen, mutualiteiten. De woonassistent legt de nodige contacten. Er wordt ook praktische hulp voorzien om te verhuizen.

Hoe wordt de volgorde bepaald, waarin bewoners van GAW Zilverpand indien gewenst, kunnen doorschuiven naar GAW Klein Kwartier en GAW De Cocon?

Een flat die vacant wordt in GAW Klein Kwartier, zal aan de bewoners van GAW Zilverpand aangeboden worden op basis van de aanvangsdatum van het verblijf. De bewoner die het minst lang in GAW Zilverpand verblijft, zal als eerste het aanbod krijgen om opgenomen te worden in GAW Klein Kwartier. De datum van de start van het verblijf is bepalend voor de volgorde. De bewoner van GAW Zilverpand dient uiteraard aangemeld te zijn op de lijst voor GAW Klein Kwartier.

De assistentiewoningen GAW De Cocon worden gebouwd op de woonzorgcampus nabij het woonzorgcentrum. De mate van zorgbehoevendheid zal bepalen wie als eerste naar GAW De Cocon kan verhuizen. Indien meerdere bewoners dezelfde score bekomen, zal de startdatum in GAW Zilverpand mee bepalen wie als eerste kan verhuizen. De flat zal het eerst aangeboden worden aan wie het minst lang in GAW Zilverpand verblijft en interesse opgaf voor GAW De Cocon.

Moet een bewoner van GAW Zilverpand meteen verhuizen indien een assistentiewoning in GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon wordt aangeboden?

Indien de bewoner van GAW Zilverpand zich op de lijst van GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon liet inschrijven, zal hij of zij door de woonassistent van één van beide GAW’s opgebeld worden, wanneer hij of zij op de eerste plaats op de lijst staat en er een assistentiewoning vrijkomt. Eenmalig weigeren kan. Na een eerste weigering blijft de bewoner op de eerste plaats op de lijst staan. Indien hij of zij bij een tweede voorstel tot verhuis naar GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon opnieuw weigert, komt hij of zij onderaan de lijst.

Kan een bewoner van GAW Zilverpand kiezen in welke assistentiewoning in GAW Klein Kwartier hij of zij gaat wonen?

Het huidige wachtlijst- en opnamereglement wordt aangehouden. Dit betekent dat de assistentiewoning die eerst vrijkomt in GAW Klein Kwartier zal toegewezen worden aan de bewoner die op de eerste plaats op de lijst staat.

Wat met de opzegtermijn in GAW Zilverpand?

Op het moment dat de bewoner van GAW Zilverpand verhuist kan hij of zij beroep doen op de verkorte opzegtermijn, met andere woorden hij of zij dient de oorspronkelijke opzegtermijn van 30 dagen niet te betalen. De verblijfsovereenkomst wordt meteen stopgezet op het moment dat de sleutels van de assistentiewoning overhandigd worden aan de woonassistent. De dag waarop de sleutels worden teruggebracht, is de laatste dag waarop de dagprijs wordt aangerekend.

Wat met de praktische kant van de verhuis?

Het lokaal bestuur zal een externe verhuisfirma aanstellen die de bewoner van GAW Zilverpand kan helpen bij zijn of haar verhuis. De verhuiskosten (met een maximum van 400 euro) worden gefactureerd aan het lokaal bestuur. 

Welke dagprijs moet de bewoner van GAW Zilverpand betalen indien hij of zij ervoor kiest naar GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon te verhuizen?

Indien de bewoner momenteel een standaardflat (= een niet-gerenoveerde flat) bewoont, kan hij of zij in GAW Klein Kwartier aan dezelfde prijs blijven huren voor de duurtijd van zijn of haar verblijf in GAW Klein Kwartier.

Indien de bewoner op dit moment in een gerenoveerde flat woont, kan hij of zij in GAW Klein Kwartier huren aan de huidige dagprijzen van GAW Klein Kwartier. De prijs in GAW Klein Kwartier is lager dan de prijs van een gerenoveerde flat in GAW Zilverpand.

Ongeacht in welke soort flat de bewoner nu woont, kan hij of zij in GAW De Cocon een flat huren aan dezelfde dagprijs van een gerenoveerde flat in GAW Zilverpand voor de duurtijd van zijn of haar verblijf in GAW De Cocon (niet geldig voor wzc De Cocon).

Gaan de bewoners dan duurdere privéprijzen moeten betalen? 

Via een individueel gesprek met de woonassistent wordt het aanbod besproken, alsook de financiële situatie van de bewoner en zijn/haar wensen.

Er is in Dendermonde en deelgemeenten heel wat aanbod: zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd. Er wordt bekeken wat er voor de bewoner het voordeligste is.

Als de bewoner kiest voor GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon begeleiden we hen hier naartoe.

Wat gebeurt er met het personeel? 

Elke medewerker kan aan de slag blijven binnen het lokaal bestuur . Er volgt met elke medewerker een individueel gesprek over mogelijkheden en wensen. Tot 2026 verandert er niets. Personeel van het lokaal dienstencentrum kan ook na 2026 aan het werk blijven in het het lokaal dienstencentrum, maar dan wel op een andere locatie.

Wat gebeurt er met de mensen op de wachtlijst?

De mensen die op de wachtlijst van het GAW staan kregen een brief waarin het volgende staat:

 • Indien u enkel ingeschreven bent op de wachtlijst van GAW Zilverpand, wordt u  geschrapt op deze wachtlijst. U wordt niet automatisch ingeschreven op andere wachtlijsten. Indien u zich inschrijft op de wachtlijst van GAW Klein Kwartier of GAW De Cocon (voor 31/12/2022) wordt de inschrijvingsdatum meegenomen vanuit de wachtlijst van GAW Zilverpand.
 • Indien u ook ingeschreven bent op de wachtlijst van GAW Klein Kwartier blijft u ingeschreven op deze wachtlijst.
 • Indien u ingeschreven bent op de wachtlijst van GAW De Cocon blijft u ingeschreven op deze wachtlijst.

Mensen die momenteel enkel op de wachtlijst van GAW Klein Kwartier of de Cocon staan ontvangen ook een brief om deze werkwijze toe te lichten.

Wat gebeurt er met de werking van het lokaal dienstencentrum op de site van het Zilverpand?

Het dienstencentrum blijft aanwezig en behoudt zijn werking tot 2026. Het dienstencentrum richt zich tot de buurt, tot senioren, mensen met een beperking en mensen in bijzondere sociale omstandigheden. Ook na 2026 kiest het lokaal bestuur ervoor om in het centrum van Dendermonde een lokaal dienstencentrum te behouden. De locatie hiervan moet nog bepaald worden.

Het dienstencentrum blijft zijn diensten en activiteiten aanbieden: de warme maaltijden, een drankje in de cafetaria, een afspraak met de thuiszorgwerker, een informatienamiddag, een wieltjeswandeling, het tekenatelier, yoga, een buurt-BBQ … en nog zoveel meer.  Heb je nog vragen? Nieuwburcht 10, Ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be of 052 25 17 30.


Contact

Assistentiewoningen Zilverpand

 • A_Zilverpand