naar top
Gemeente Dendermonde

Zorgvisie wzc De Cocon

Vanuit de missie 'samen maken we werk van ieders welzijn' willen we specifiek voor al onze bewoners een warme kwaliteitsvolle zorg aanbieden, binnen de context van hun eigen beleven. We willen realiseren dat plezier, beleving en zingeving verankerd zijn in het dagelijks beleid en een 'zorg op maat' aanbieden.

Heel in het bijzonder gaan we voor:

Een respectvolle en persoonsgerichte benadering

 • Respect voor personen is een belangrijke waarde in onze dienstverlening.
 • Concreet betekent dit: respect voor hun privacy, respectvol aanspreken, stimuleren van hun autonomie, respect en bevestiging voor wat ze nog kunnen bijdragen aan het dagelijks leven op de afdeling, respectvol omgaan met vertrouwelijke info over hun levensverhaal.
 • We streven naar een leefsituatie met de juiste balans tussen rust en aangeboden prikkels, vanuit respect voor de eigenheid van elke bewoner.

Aandacht voor het levensverhaal, levensgeschiedenis

 • Elke bewoner heeft een unieke levensgeschiedenis, persoonlijkheid, zijn eigen fysieke en mentale gezondheid.
 • Het levensverhaal van de bewoner biedt ons belangrijke informatie om het dagelijks leven zo goed mogelijk te laten aanleunen bij zijn levensgeschiedenis.
 • Het is belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de socioculturele achtergrond van de persoon, vroegere levensgewoonten, voorkeuren, interesses, levenswaarden.
 • We betrekken niet alleen medewerkers maar ook  familie en vrijwilliger in onze zorg.
 • Een aandachtspersoon kan zorgen voor een vertrouwensrelatie met de bewoner en zijn familie.

Zorgzame nabijheid

 • Een attitude van 'zorgzame en warme nabijheid' helpt ons aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoners.
 • De observatie van de beleving van de dagelijkse zorgen bij de bewoner, de ervaringen van collega's kunnen informatie geven over hoe de bewoner het meeste comfort ervaart. De zorgverleners kunnen hun ervaringen en observaties delen met elkaar tijdens overlegmomenten en hun zorg plannen in functie van die zorgzame nabijheid. Multidisciplinaire communicatie blijft altijd een belangrijk aspect in de totaalzorg van de bewoner.

Inspraak van bewoners

 • We werken naar een zo maximaal mogelijke onafhankelijkheid in samenspraak met de bewoner en/of familie.
 • Het is van belang dat de bewoner zo lang mogelijk controle en regie kan blijven uitoefenen over zijn/haar eigen leven. Dit door respectvol en persoonsgericht met hem/haar om te gaan.

Aanbieden van zinvolle dagbesteding, aangepast aan individuele mogelijkheden

 • Gedurende het verblijf zetten we in op aandacht, het multidisciplinair aanbod zien we als middel om de persoonsgerichte zorg te bereiken.

Het begeleiden en ondersteunen van familie

 • We zijn een laagdrempelig aanspreekpunt waar we het doel hebben dat familie thuiskomt bij de bewoner, waar iedereen welkom is met vragen en twijfels. Multidisciplinair zetten we onze expertise in om familie te ondersteunen in de rol die ze kunnen of willen opnemen in de zorg voor de bewoner.

Vorming en ondersteuning van onze zorgverleners

 • Via bewonersbespreking, overlegmomenten, werkgroepen, externe diensten (ziekenhuizen, CGGZ, ECD …) worden de medewerkers ondersteund in hun zorg voor de bewoners. Het is onze doelstelling om talenten, kwaliteiten van onze medewerkers optimaal in te zetten.
 • Om inzicht in het zorg- en begeleidingsproces van bewoners te verruimen bieden wij op regelmatige tijdstippen vorming aan.

Contact

Woonzorgcentrum De Cocon

Adres
Rosstraat 649200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 45 47 30
E-mail
 • Een medewerker van wzc De Cocon gooit een luchtkus naar een bewoner.