naar top
Gemeente Dendermonde

Minimale levering aardgas of elektriciteit

Je bent een inwoner van Dendermonde en je verwarmt je woning met een digitale aardgasmeter in prepaid of je verwarmt elektrisch via het exclusief nachttarief in prepaid? Als je zelf niet in staat bent om een oplading te doen, kan je in de winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart) een minimale levering aardgas of elektriciteit aanvragen bij het Sociaal Huis. Dit is een noodoplossing van de Vlaamse overheid voor mensen die hun digitale meter niet kunnen opladen.  

Elke 14 dagen kan een minimale hoeveelheid aardgas of elektriciteit opgeladen worden, afhankelijk van het type van de woning en het statuut van de klant (tabellen vastgelegd door de minister). 

Voorwaarden?

Het Sociaal Huis kan voorwaarden opleggen:

  • Begeleiding aanvaarden over rationeel energieverbruik, bv. Energiescan ...
  • Een afspraak in verband met zomeropladingen om tijdens de volgende winter over een reserve te beschikken. 
  • Al dan niet terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Hoe aanvragen?

Kom tijdens de openingsuren langs in het Sociaal Huis of maak telefonisch een afspraak. 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Klevertje of attest mutualiteit bij recht op een verhoogde tegemoetkoming
  • Het EAN-nummer van je digitale meter
  • Indien geen recht op een verhoogde tegemoetkoming, bewijzen van je inkomsten (bv loonfiches, attesten van uitkeringen, rekeninguittreksels,…)
  • Bewijsstukken van je vaste kosten (huur, energie, water, internet,…)
  • Eventueel de contactgegevens van je schuldbemiddelaar

Afhandeling?

Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een minimale levering van gas of elektriciteit. 

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • verwarming