naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting tweede verblijven en recreatiehuizen

Dit is een belasting op tweede verblijven gelegen in Dendermonde.
Tweede verblijf: elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister ingeschreven is voor het hoofdverblijf.

De belasting geldt voor de natuurlijke of rechtspersoon:

  • die op 1 januari van het aanslagjaar op het adres van het tweede verblijf, vakantie-, zomer-, of weekendhuisje of caravan niet in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het hoofdverblijf
  • én die als houder van het zakelijk recht, huurder of gebruiker kan beschikken over het tweede verblijf, vakantie-, zomer- of weekendhuisje of caravan, ongeacht of hij het al dan niet gebruikt.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een aangifteformulier van de stad. Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij stad Dendermonde en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

  • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
  • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Prijs?

  • Constructies met een totale vloeroppervlakte tot en met 25 m²: 280 EUR.
  • Constructies met een totale vloeroppervlakte van 26 tot en met 100 m²: 560 EUR.
  • Constructies met een totale vloeroppervlakte van meer dan 100 m²: 840 EUR.

Vloeroppervlakte: aantal vierkante meter vloeroppervlakte van alle bouwlagen ingericht als woonruimte. (Geen vloeroppervlakte: garage, kelder- /zolderverdieping en tuinberging als zij niet ingericht zijn als woonruimte.)

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld