naar top
Gemeente Dendermonde

Objectieve aansprakelijkheid en brandpreventie

Deze regelingen vallen onder de wet van 30 juli 1979 over de preventie van brand en ontploffing en over de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten, moeten verzekerd zijn tegen lichamelijke en stoffelijke schade aan derden door brand en ontploffing.

De uitbater moet aan de burgemeester bewijzen dat hij in het bezit is van een dergelijke verzekering aan de hand van een attest van zijn verzekeringsmaatschappij.

Elke wijziging, opzegging, schorsing of stopzetting moet gemeld worden aan de burgemeester.

Brandpreventie

Voor iemand een publiek toegankelijke inrichting mag uitbaten, moet de brandweer langskomen om een plaatsbezoek uit te voeren in het kader van de brandpreventie. De uitbater moet hiervoor een afspraak maken met de brandweer.

Dit geldt eveneens bij een heropening na (grondige) verbouwingswerken.

De brandweer stelt een verslag op waaruit blijkt wat wel en niet in overeenstemming is met de geldende veiligheidsvoorschriften.

Contact

Secretariaat

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 00
Fax
052 25 10 12
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • brandpreventie