naar top
Gemeente Dendermonde

Sportsite Oudegem

Stad Dendermonde is op zoek naar een private projectontwikkelaar om de verdere uitbouw van de sporthal in Oudegem (Ouburg 65) te realiseren. Via een dialoogprocedure willen we graag ideeën en voorstellen aftoetsen om te zien welke invulling en samenwerkingsmogelijkheden haalbaar zijn. Hierbij hechten we veel belang aan de input van de sportclubs.

We zijn ons ervan bewust dat er verschillende behoeften zijn op het gebied van sport en jeugd in Oudegem. De huidige sporthal voldoet niet meer aan de nieuwe normen van de Volleybal Liga voor de hoogste reeksen. Bovendien zijn er te weinig kleedkamers, met name voor buitensporters, en ontbreekt er opslagruimte. Daarnaast is er behoefte aan speelruimte, een kwaliteitsvolle parking, ruimte voor evenementen …

Opwaardering sporthal en terreinen

Er is een dringende behoefte aan de opwaardering van de bestaande sporthal in Oudegem. Daarnaast is er nog beschikbare ruimte voor aanvullende initiatieven die het bestaande aanbod aan sportinfrastructuur verder kunnen versterken. Om deze redenen is stad Dendermonde op zoek naar een structurele, langdurige samenwerking in de vorm van een publiek-private samenwerking met 1 private partner ontwikkelaar/exploitant voor de sportsite van Oudegem. De renovatie en exploitatie van de sporthal zijn hierbij prioritair.   

We kiezen voor een concurrentiegerichte dialoogprocedure. Het doel van deze procedure is om een partner te vinden aan wie de nodige rechten kunnen worden verleend voor het projectgebied, gekoppeld aan een aantal verplichtingen op het gebied van realisatie, exploitatie en beheer die zullen worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. 

We kijken uit naar de volgende fase voor de ontwikkeling van de sporthal Oudegem en naar de samenwerking met een geschikte projectontwikkelaar.

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Vrijdagnamiddag na afspraak.