naar top
Gemeente Dendermonde

Rechtspositieregeling

Rechtspositieregeling voor het personeel van stad Dendermonde
Goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 december 2019. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 4 december 2019.

Rechtspositieregeling voor het OCMW-cliënteel tewerkgesteld in het kader van art. 60 §7 van de OCMW-wet
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 4 december 2019.

Rechtspositieregeling voor het personeel van het woonzorgcentrum
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 4 december 2019.