naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie activiteiten Huis van het Kind De Kroon of Opvoedingspunt OpvoedenSamen

Huis van het Kind De Kroon en het Opvoedingspunt OpvoedenSamen organiseren regelmatig activiteiten, vormingen, netwerkmomenten of meerdaagse cursussen.

Tarieven?

De kostprijs van een activiteit kan erg verschillen afhankelijk van de concrete activiteit. Het retributiereglement bepaalt de maximum- en minimumprijs per categorie. Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2020. De tarieven voor 2019 vindt u in de downloads.

  • Gezinsactiviteiten: tussen 0 en 5 euro 
  • Vormingen: tussen 0 en 10 euro voor particulieren of tussen 0 en 75 euro voor professionelen
  • Netwerkmomenten: tussen 0 en 75 euro 
  • Meerdaagse cursussen: tussen 0 en 10 euro per sessie voor particulieren of tussen 0 en 100 euro per sessie voor professionelen

Hoe?

Ten laatste bij de aanvang van de activiteit, vorming, netwerkmoment of meerdaagse cursus, bij voorkeur via overschrijving. Indien dit niet mogelijk is, kan het inschrijvingsgeld cash betaald worden bij aanvang. 

  • Geld