naar top
Gemeente Dendermonde

Aansluiting op riolen

Het afvalwater en hemelwater van jouw gebouw moet gescheiden afgevoerd worden via afzonderlijke leidingen. Ook een septische put (voor de afvoerleiding van toiletten) is verplicht.

Watermaatschappij FARYS/TMVW moet de aansluitingswerken op de openbare riolering in de straat uitvoeren. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt voor aanvang van de private rioleringswerken.

Nadien moet je de gescheiden leidingen aansluiten op de geplaatste toezichtputten:

 • Het deksel met aanduiding RWA is bestemd voor de overloopleiding van de regenwaterleiding.
 • Het deksel met aanduiding DWA is bestemd voor de afvalwaterleiding.

Als jouw perceel ligt aan een weg waar geen riolering ligt of zal voorzien worden, dan ben je verplicht een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) te plaatsen om het afvalwater op jouw eigen terrein te zuiveren.

Voorwaarden?

 • Jouw perceel is gelegen langs een openbare weg waar riolering ligt of zal voorzien worden.
 • Je vraagt de aansluiting op het stedelijk rioolnet aan vóór de aanvang van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Hoe aanvragen?

1. Online
Via de website van FARYS

2. Telefonisch
Via het algemeen nummer van Farys: 078-35 35 99.

3. In de Stadswinkel
Je kunt jouw aanvraag indienen in de Stadswinkel. Neem een ticket aan de ticketzuil van wij helpen je verder.

Prijs?

 • Huishoudelijke rioolaansluiting afval- en regenwater (inclusief dakafvoeraansluiting): 1350 EUR
 • Voor een afzonderlijke dakafvoeraansluiting van een woongelegenheid of winkelruimte: 750 EUR per aansluiting
 • Voor een groepsgebouw: 750 EUR per afzonderlijke entiteit (woongelegenheid of winkelruimte)
 • Voor een industrieel gebouw: volgens offerte van de aannemer aangeduid door de stad met een minimum van 1.350 EUR per aansluiting
 • Voor een afzonderlijke dakafvoeraansluiting van een industrieel gebouw: volgens offerte van de aannemer aangeduid door de stad met een minimum van 750 EUR per aansluiting

De prijzen hierboven worden verhoogd met de btw:

 • 6 % als u klant bent bij watermaatschappij FARYS
 • 21 % als u over een eigen drinkwaterwinning beschikt

Keuring?

Zodra je de private leidingen aangesloten hebt op de toezichtputten, moet je deze laten keuren door een erkende keurder en vervolgens de dienst wegen en waterlopen hiervan op de hoogte brengen. Het is verboden om afval- en hemelwater te lozen via de rioolaansluiting zolang de riolering op uw eigendom niet gekeurd is door een erkende keurder. Je mag de rioolaansluiting pas gebruiken nadat je een positief keuringsattest aan de stad hebt bezorgd. Stad Dendermonde heeft het recht jouw privéwaterafvoer af te sluiten als je deze voorwaarde niet naleeft.

Je kunt een keuring van jouw private riolering aanvragen via:

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.