SAMWD wordt verbouwd en krijgt tijdelijk andere locatie

Na de aanstelling van studiebureau Artex Ingenieurs- en architecten in juni 2017 werd er gestart met het schetsontwerp, gebaseerd op de haalbaarheidsstudie uit 2013. Tijdens het ontwerpproces werden verschillende malen adviezen ingewonnen bij allerlei partijen (sonderingen, asbestinventarisatie, advies brandweer, toegankelijkheid, buren, archeologisch onderzoek, stedenbouw, Eandis …). Hierdoor werd het ontwerp afgetoetst naar haalbaarheid toe en voldoet deze aan de vigerende wetgeving. In overlegrondes met het samengestelde bouwteam werd het ontwerp ook afgetoetst met de gebruikers.

Tijdelijke herlocatie

Tijdens de verbouwingswerken kunnen de lessen niet plaatsvinden in de Kerkstraat. In de kerstvakantie 2018-2019 verhuisde de SAMWD naar een tijdelijke locatie op korte afstand van de huidige locatie:

 • bovenste verdieping van het Sociaal Huis
 • 8 containermodules op de parking naast het Sociaal Huis
 • 4 lokalen in de bibliotheek, kant Sas
 • 3 lokalen van de lagere school van het Óscar Romerocollege
 • een turnzaal van het Óscar Romerocollege

Deze 5 locaties liggen zeer kort bij elkaar aan het Sas en zijn met de wagen, te voet of met de fiets gemakkelijk te bereiken vanuit de Kerkstraat (via de Beurzestraat en de Zwarte Zustersstraat).

Renovatie huidig gebouw

De SAMWD zal ongeveer 30 maanden in deze tijdelijke locatie zijn intrek nemen. In deze periode zullen onder andere volgende aanpassingen gebeuren aan het gebouw in de Kerkstraat:

 • De inkomhal wordt voorzien langs de achterzijde van het hoofdgebouw, te bereiken via het binnenplein.
 • De grote inkomhal, die ook zal dienst doen als wachtruimte, zal het hoofdgebouw en de achterbouw met elkaar verbinden.
 • Het binnenplein wordt opnieuw aangelegd en voorzien van groenelementen, zodat dit een aangename plaats wordt.
 • De centrale trap wordt verwijderd. Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd op de verschillende verdiepingen.
 • Een goede toegankelijkheid van het gebouw zal verzekerd worden door een nieuwe comfortabele trap en door een lift.
 • Het sanitair wordt volledig opgefrist en uitgebreid zodat er voldoende toiletten, zowel voor andersvaliden, leerlingen als personeel.
 • Er wordt extra bergruimte voorzien.
 • Omwille van brandveiligheid zal er op de 3e verdieping een nieuwe vloer voorzien worden. Deze vloer zal ook een verbetering vormen voor de akoestiek. Naast de hoofdtoegang en de nieuwe trap, wordt een tweede vluchtroute voorzien langs de achterzijde van het perceel.
 • Volgens vigerende wetgeving dient een volledig ventilatiesysteem voorzien te worden voor de school.
 • De stookplaats van het hoofdgebouw wordt volledig vernieuwd.
 • Er wordt een hemelwaterput voorzien die zowel voor hergebruik van toiletten gebruikt zal worden, alsook zal dienen ter buffering. 
 • Het dak wordt vernieuwd.

De verbouwingswerken worden geraamd op 2.151.667,45 EUR, inclusief btw.

Timing

Het bestek voor de aanduiding van de aannemer zal in het voorjaar van 2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De renovatiewerken zullen starten eind 2019. Deze timing is afhankelijk van de duurtijd van het archeologisch onderzoek dat moet gebeuren. Uit vooronderzoek blijkt dat er op de site van de SAMWD mogelijks sporen aanwezig zijn die dateren uit de metaaltijden of de Romeinse tijd. Dit waardevol erfgoed moet grondig onderzocht worden.

De terugkeer van de SAMWD naar het gerenoveerde gebouw wordt voorzien voor augustus 2021, onder voorbehoud van waardevolle vondsten tijdens het archeologisch onderzoek. 

Alle communicatie over de werken en tijdelijke huisvesting verloopt via de nieuwsbrief van de school en wordt ook uitgehangen in de school.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

 • Plan tijdelijke locaties
 • Archeologische vondsten
 • Archeologische opgravingen
 • SAMWD na verbouwingen