naar top
Gemeente Dendermonde

Speelstraten

Een speelstraat is een straat die op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, zodat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen. Je kan een aanvraag indienen om tijdens een deel van de zomervakantie van je straat een speelstraat te maken. 

Voorwaarden?

 • De straat moet liggen in een wijk met een overheersend woonkarakter waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u.
 • Er mag geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer passeren in de straat.
 • De speelstraat kan worden ingericht voor maximum 15 dagen, al dan niet aaneensluitend en dit voor zowel juli als augustus. Men heeft dus de keuze tussen max. 15 dagen in juli, max. 15 dagen in augustus of max. 15 dagen in juli en max. 15 dagen in augustus. Dit telkens van 13 tot 21 u. (kortere kan uiteraard ook).
  Straten die voor de eerste keer (d.w.z. straten die de afgelopen drie jaar geen speelstraat hebben ingericht) een speelstraat wensen te organiseren dienen zich te houden aan de volgende afspraak qua aantal dagen: max. 15 dagen, al dan niet aaneensluitend.
 • Minstens 80 % van de bewoners gaat akkoord. Dit percentage wordt vastgelegd via een bewonersenquête. Handelszaken en vrije beroepen die in de straat gevestigd zijn, moeten uitdrukkelijk toestemming geven.
 • Minstens 3 bewoners engageren zich als meter/peter voor de organisatie van de speelstraat. Zij doen de aanvraag voor de speelstraat en zijn onder meer verantwoordelijk voor het plaatsen van de hekken.
 • Tijdens de afgesproken uren wordt de straat afgesloten met hekken, waarop het verkeersbord C3 (= verboden te rijden) en een onderbord 'speelstraat' en de speeluren worden aangebracht. 
 • Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, fietsers en prioritaire voertuigen hebben toegang tot de speelstraat. De bestuurders die in de straat rijden moeten dit stapvoets doen, ze moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende kinderen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten indien nodig afstappen. De bestuurders mogen de kinderen die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen.
 • Er mag tijdens de toegelaten uren speelinfrastructuur geplaatst worden, maar de doorgang van prioritaire voertuigen (brandweer, politie, ambulance) mag niet worden verhinderd.
 • Om de veiligheid van de kinderen te verhogen en eventuele schade aan geparkeerde voertuigen te vermijden, kan de lokale politie een parkeerverbod opleggen in de speelstraat.

Hoe aanvragen?

 • De bewoners vragen zelf de speelstraat aan. Dit kan via het aanvraagformulier online of door het formulier af  te halen bij de jeugddienst. Bij het aanvraagformulier hoort ook de bewonersenquête.
 • De bewoners bezorgen het aanvraagformulier en de bewonersenquête aan de jeugddienst. De uiterste aanvraagdatum wordt per jaar bekendgemaakt. 

Afhandeling?

 • De lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft advies. De jeugddienst onderzoekt of alle afspraken zijn nageleefd. 
 • De jeugddienst legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 
 • De jeugddienst brengt de bewoners op de hoogte van de beslissing en maakt verdere praktische afspraken. 

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 19 u.
Morgen open van 13.30 tot 16.30 u.