naar top
Gemeente Dendermonde

Strategisch Plan Ruimte voor Water

In de Dendervallei kregen we in het verleden al te maken met wateroverlast. De klimaatverandering en toegenomen verharding zorgen ervoor dat de Dender af en toe de hoeveelheid afstromend water niet kan slikken en bijgevolg overstroomt en schade veroorzaakt. Daarom werkt Dendermonde samen met De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving, Provincie Oost-Vlaanderen en andere actoren in de Dendervallei aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Met dit plan zoeken we samen naar oplossingen voor wateroverlast die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan kansen op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw, toerisme …

In 2021 werkten we een aantal onderscheidende alternatieven – slimme combinaties van maatregelen - uit. Op basis van een beoordeling- en afweging in 2022 willen we toewerken naar een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief leggen we in 2023 voor aan de Vlaamse Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering zal het kader vormen voor de uitvoering van de verschillende maatregelen om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken en meerwaarden te realiseren, ook in Dendermonde.

Denk je graag mee over de oplossingen of wil je meer weten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief, volg @ruimtevoorwater op Facebook en check de website www.ruimtevoorwater.be.

  • Illustratie ruimte voor water