Subsidie sociale organisaties/initiatieven in het kader van lokaal sociaal beleid

De subsidie kadert binnen volgende uitdaging in het meerjarenplan 'stroom op maat: iedereen telt mee!' waar het lokaal bestuur als regisseur van het sociaal beleid middelen heeft voorzien voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties die:

  • ofwel de positie en integratie van diverse kwetsbare groepen/gezinnen versterken;
  • ofwel het algemeen welzijn van de burgers verhogen.

Voor wie?

Elke sociale of welzijnsactor die een initiatief op het grondgebied van Dendermonde aanbiedt, waarbij dit initiatief aantoonbaar versterkend werkt voor kwetsbare groepen/gezinnen of het algemeen welzijn van de burgers verhoogt.

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads). U kunt een subsidieaanvraag tweejaarlijks indienen als volgt:

  • voor de subsidies 2020-2021, ten laatste op 30 april 2020 diende de aanvraag ingediend te zijn. Maar door de coronamaatregelen zijn verenigingen momenteel niet actief, dus wordt de aanvraagprocedure voor de subsidies van 2020-2021 als volgt gewijzigd:
    Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020 én zal door de subsidiecommissie worden behandeld in de loop van juni 2020.
    Indien de maatregelen voor verenigingen verlengd worden, komt er na de zomer een tweede ronde. Een aanvraag kan dan worden ingediend tot en met 30 september 2020 én zal door de subsidiecommissie worden behandeld in de loop van oktober 2020.
  • voor de subsidies 2022-2023, ten laatste op 28 februari 2022
  • voor de subsidies 2024-2025, ten laatste op 28 februari 2024

Hoe aanvragen?

1. Via mail
Download het aanvraagformulier en sla het op uw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar info@sociaalhuisdendermonde.be.

2.Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar ‘Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde’.

Afhandeling?

Uw aanvraag wordt na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een subsidiecommissie. Deze commissie formuleert een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen dat binnen een termijn van 8 weken een eindbeslissing neemt. De aanvrager wordt zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

In de namiddag: enkel na afspraak via 052-37 85 00.
Aandacht bij uw bezoek! Bescherm uzelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.