naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie vrijetijdsparticipatie personen in armoede

Omwille van de Coronacrisis is de indieningsdatum opgeschoven naar 1 juni 2020.

In Dendermonde is met de steun van de Vlaamse overheid een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie van personen in armoede actief. Dit netwerk stimuleert de deelname van personen in armoede aan vrijetijdsactiviteiten en verlaagt de deelnamedrempels. De doelstellingen en acties van het lokaal netwerk werden vastgelegd in een afsprakennota met de Vlaamse overheid. Organisatoren van projecten die de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede vooropstellen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. 

Voorwaarden?

De subsidieaanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement (zie Downloads). Je kunt een subsidieaanvraag eenmaal per jaar indienen, dit jaar uitzonderlijk  voor 1 juni. 

Hoe aanvragen?

Je moet een aantal documenten aan jouw aanvraag toevoegen: 

  • Een beknopt actieplan van het project (meer info op het aanvraagformulier).
  • Overzicht van eventuele andere partners die bij het project betrokken zijn met hun inbreng.
  • Voorstelling van jezelf als organisator (gewone activiteiten, al georganiseerde evenementen) + voor verenigingen een exemplaar van de statuten.
  • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden, eigen inbreng ...) en uitgaven met toelichting.

De aanvraag moet gebeuren dit jaar uitzonderlijk voor 1 juni. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Online aanvragen

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post

Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

Jouw aanvraag wordt binnen de twee weken voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze commissie formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het Cultuurloket brengt je zo snel mogelijk op de hoogte over de beslissing. 

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Bibliotheek
Adres
Kerkstraat 1119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 81 30
E-mail

Enkel na afspraak.