naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie vrijetijdsparticipatie personen in armoede

Deadline voor deze projectoproep is 1 april 2024.

Met dit reglement dagen we verenigingen en organisaties uit om vrijetijdsprojecten te organiseren die:

 1. de participatiedrempels voor de deelname aan vrijetijdsactiviteiten van personen in (kans)armoede verlagen of wegwerken;
 2. tot doel hebben om personen in (kans)armoede te bereiken.

Voor wie?

Particulieren, occasioneel gevormde groepen, verenigingen en niet-commerciële organisaties.

Voorwaarden?

We sommen hier de belangrijkste voorwaarden op. Lees ook het reglement om een volledig beeld te krijgen waaraan het aanvraagdossier moet voldoen (zie bijlage).

 • Het project is in de tijd begrensd en behoort niet tot de reguliere werking van een vereniging of organisatie.
 • Projecten vinden plaats op het grondgebied van Dendermonde of als het om een uitstap gaat, moet er vertrokken worden van op het grondgebied van Dendermonde en moet aangetoond worden dat men zich voornamelijk op een Dendermonds publiek richt. Als het een digitaal project is, moet aangetoond worden dat men zich voornamelijk op een Dendermonds publiek richt.
 • Het project is niet opgezet door een commerciële organisatie en streeft geen commercieel doel na. 
 • Het project wordt gedeeltelijk via eigen inbreng gerealiseerd (personeelsinzet, financiële middelen, materiële ondersteuning, ed.).
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om het Nederlands als voertaal te gebruiken, zowel bij de interne werking van de vereniging, de organisatie van activiteiten, publicaties, aankondigingen …
 • Er kan geen beroep worden gedaan op de subsidies indien het project zich uitsluitend richt op communicatie naar de doelgroep.
 • Een project dient zich voornamelijk te richten op mensen in (kans)armoede. Indien er sprake is van een bredere doelgroep dient het geraamde percentage aan deelnemers dat tot de doelgroep van mensen in (kans)armoede behoort te worden weergegeven en te worden gemotiveerd.
 • Het project maakt, indien van toepassing, gebruik van het UiTPAS-systeem.
 • De aanvrager kan de mogelijkheid benutten het project mondeling voor te stellen aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie kan de initiatiefnemer uitnodigen om het project mondeling voor te stellen.

Hoe aanvragen?

Deze subsidie kan aangevraagd worden via cultuurloket@dendermonde.be   tot 1 april 2024.   

Bij deze aanvraag moet je toevoegen:

 • het ingevulde aanvraagformulier met de motivering van aanvraag;
 • de gegevens van het project met daarin vermeld: omschrijving van het initiatief, de doelstellingen, de doelgroep, de problematiek, de methodische aanpak, omschrijving van duurzaam effect (indien van toepassing) de timing, het promotieplan, eventuele medeorganisatoren en eventuele randactiviteiten;
 • een gedetailleerde begroting met toelichting;
 • samenwerkingsovereenkomsten met partners (indien van toepassing).

 Je kan de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Vraag online de subsidie vrijetijdsparticipatie personen in armoede aan

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post

Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

Binnen de twee maanden wordt er beslist over de ingediende aanvraag. De aanvrager zal door het cultuurloket binnen de 15 werkdagen na de beoordeling van de dossiers door het college van burgemeester en schepenen via e-mail op de hoogte worden gesteld over de beslissing m.b.t. de ingediende aanvraag.

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Cultuurhuis Belgica
Adres
Kerkstraat 249200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 46 81 30
E-mail

Woensdag op afspraak.

 • Geld