naar top
Gemeente Dendermonde

Investeringspremie kinderopvang

Stad Dendermonde besliste eind 2022 om de nodige fondsen vrij te maken voor investeringen in kinderopvang. In de 1ste fase lag de focus op de voorzetting van het huidige opvangaanbod. In de huidige 2de fase zet de stad zich in om de kinderopvangplaatsen verder uit te breiden. Hiervoor wordt 50 000 euro voorzien voor de opstart van nieuwe initiatieven of de uitbreiding van bestaande kinderopvanginitiatieven op het grondgebied van Dendermonde. Op deze manier wil stad Dendermonde meebouwen aan oplossingen om de dringende nood van prille ouders weg te werken en streeft ze ernaar kwalitatieve kinderopvang te blijven bieden aan gezinnen in Dendermonde.

Voor wie?

Elke persoon, organisatie of bedrijf die groepsopvang binnen Dendermonde wenst te voorzien, kan voor de inrichting beroep doen op de investeringspremie. Opgelet: het gaat in deze om investerings-, infrastructuur- en/of uitrustingsmiddelen om de opstart of uitbreiding te kunnen realiseren.

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie downloads).

Hoe aanvragen?

Het aanvraagdossier met alle noodzakelijke documentatie zoals vastgelegd in het subsidiereglement wordt via mail verstuurd naar info@huisvanhetkind-dekroon.be. De aanvraag dient te gebeuren vóór 31 mei 2024.

Afhandeling?

Na ontvangst van het volledige dossier zal er een ontvangstbevestiging via mail verstuurd worden. Indien er nog stukken zouden ontbreken zal dit eveneens per mail gemeld worden en zal een uiterste termijn van 7 dagen worden verstrekt om de ontbrekende stukken bij te voegen.

De aanvragers van wie het dossier ontvankelijk en volledig wordt bevonden presenteren hun dossier voor een onafhankelijke jury in de tweede helft van juni 2024. Zij worden hiervoor uitgenodigd uiterlijk op 14 juni 2024. De jury zal een gemotiveerd advies waarin alle aanvragers gerangschikt worden opstellen en overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist na kennisname van het advies van de jury en kent finaal de subsidie toe.

Meer info?

Contacteer voor meer informatie de regisseur kinderopvang via 0471 98 25 52 of via joelle.hesters@dendermonde.be.  

Contact

Huis van het Kind Dendermonde

Gebouw
Campus De Kroon
Adres
Kroonveldlaan 409200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 27 27 94
E-mail
Website
www.huisvanhetkind-dekroon.be