naar top
Gemeente Dendermonde

Aanvullende thuiszorg

Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op aanvullende thuiszorg voor regelmatig onderhoud of grote schoonmaak. Deze poetshulp wordt afhankelijk van de noodzaak en de personeelsbezetting wekelijks of 2-wekelijks aangeboden. Plafonds wassen, strijken, koken en boodschappen doen, zijn niet mogelijk.

Voorwaarden?

Je voldoet aan één van volgende voorwaarden: 

  • 65 jaar of ouder zijn (voor echtparen en samenwonenden volstaat het wanneer één van beide partners 65 jaar of ouder is).
  • Een handicap hebben en recht hebben op een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.
  • Een handicap hebben en als invalide erkend zijn door het ziekenfonds.
  • Binnen jouw gezin instaan voor de thuisopvang van een zorgbehoevende oudere. 
  • Een inkomen als alleenstaande hebben dat niet hoger is dan 1,5 keer het leefloon voor een alleenstaande.
  • Ontslagen zijn uit het ziekenhuis en een inkomen hebben dat niet hoger is 1,5 keer het leefloon voor een alleenstaande. In dit geval kan je een beroep doen op aanvullende thuiszorg voor max. 2 maanden aansluitend op uw ziekenhuisverblijf.

Hoe aanvragen?

1. Via het loket

Kom langs bij het Sociaal Huis of een antennepunt. 

2. Telefonisch

Neem telefonisch contact op met het Sociaal Huis. We geven je vraag door aan de regiomedewerkers die zo snel mogelijk op huisbezoek komen om het dossier in orde te brengen. 

Prijs?

De kostprijs is afhankelijk van het inkomen van alle gezinsleden (uitgezonderd kindergeld). Per inwonende wordt het gezinsinkomen met 125 EUR verminderd. Als jij of een persoon van het gezin een integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden ontvangt, wordt het inkomen ook met 125 EUR verminderd. 

Er wordt ook rekening gehouden met het kadastrale inkomen (bedrag bescheiden woning is vrijgesteld). 

Gezinsinkomen Kostprijs per uur
Hoger dan 1.735,01 EUR 11,25 EUR
Tussen 1.485,01 en 1.735 EUR 9 EUR
Tussen 1.240,01 en 1.485 EUR  7,75 EUR
Tussen 928,74 en 1240 EUR 7 EUR
928,73 EUR of minder 5,75 EUR

Contact

Dienst ouderen en thuiszorg

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 51
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • stofzuigen