naar top
Gemeente Dendermonde

Tijdelijke maatregelen voor de Oude Vest

In afwachting van een volledige herinrichting van de Oude Vest, wenst de stad de verkeersveiligheid op de Oude Vest te verbeteren en tegelijkertijd meer ruimte(gevoel) te creëren. Ook dichtbij parkeren met de auto blijft mogelijk. Meer veiligheid en comfort dus voor iedereen.

Wat verandert op de Oude Vest?

 • In het voorjaar 2024 opent de nieuwe ondergrondse parking ‘Oude Vest’, onder de nieuwbouw Hof Van Saeys. De parking telt 129 publieke parkeerplaatsen waarvan 7 voor personen met een handicap. De parking is ook uitgerust met openbare toiletten.
 • 109 bovengrondse parkeerplaatsen op de Oude Vest verhuizen ondergronds. Dit zorgt op straatniveau voor meer ruimte(gevoel). Er komen 20 extra parkeerplaatsen, bovengronds en ondergronds, meer in vergelijking met het huidige aantal parkeerplaatsen.
 • Schuine en haakse parkeerplaatsen op de Oude Vest, tussen Brusselsestraat en Sint-Jacobstraat, maken plaats voor langse parkeerplaatsen. Dit is veel veiliger. Vanwege de moeilijke zichtbaarheid bij achterwaartse manoeuvres geven schuine en haakse parkeerplaatsen meer kans op conflicten met fiets- en autoverkeer. Op wegen met intensief auto- en fietsverkeer, zeker wanneer veel parkeerwisselingen te verwachten zijn, is schuinparkeren onveilig.
 • Op de Oude Vest, tussen Brusselsestraat en Sint-Jacobstraat, komen 50 langse parkeerplaatsen. 10 van deze parkeerplaatsen zijn shop & go-plaatsen. Op een shop & go plaats-kan je gratis en maximaal een half uur parkeren. Je kan dus snel een korte boodschap doen en dichtbij parkeren. Op vandaag kan je slechts 15 minuten gratis parkeren.
 • We voorzien meer voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. In de huidige situatie zijn er 5 voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, in de nieuwe situatie zijn er in totaal 11.
 • Om te verzekeren dat elke bewoner in de omgeving Oude Vest een parkeerplaats heeft overdag, ´s avonds en ´s nachts, heeft de stad eerder (in februari 2022) verschillende mogelijkheden onderzocht en voorstellen uitgewerkt. Bewoners van de Oude Vest krijgen de kans om een nachtabonnement (geldig op week- en zaterdagen van 18 tot 9 uur en op zondag) te nemen aan 25 euro/maand in parking Oude Vest of een dag- en nachtabonnement in parking Mechelse Poort aan 45 euro/maand. De stad zal tot eind 2025 voor 50% tussenkomen in de kosten. Op zondag, voor 9 uur en na 18 uur, kan iedereen ook parkeren op de shop & go-plaatsen.
 • Laden en lossen op de Oude Vest blijft mogelijk, uitgezonderd op de parkeerplaatsen.
 • Fietssymbolen op de Oude Vest geven een duidelijke aanwijzing voor fietsers en we voorzien extra fietsparkeerplaatsen.
 • Parkeren blijft ongewijzigd op de Oude Vest tussen de Sint-Jacobsstraat en Leopoldlaan.
 • Voor de ondergrondse parking Oude Vest voorzien we een promotarief. Het eerste jaar parkeer je voor slechts 1 euro/uur. Onze bezoekers kunnen zo goedkoop, veilig en dicht bij de winkelkern parkeren.
 • We rusten de Oude Vest ook uit met extra zitbanken en meer groen.

Stad Dendermonde voorziet 400 000 euro voor de verfraaiing van de Oude Vest. De maatregelen zijn alvast een stap in de goede richting om de Oude Vest de allure te geven die haar toekomt, een gezellige winkel-wandel-beleefstraat met meer ruimte, groen, sfeer en gezelligheid.

Wanneer gaan de maatregelen in?

De maatregelen kunnen ingaan van zodra parking Oude Vest geopend is, in het voorjaar 2024.

Stad Dendermonde blijft ervan overtuigd dat de herinrichting van de Oude Vest een meerwaarde én noodzakelijk is voor Dendermonde. De stadsdiensten werken verder aan een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag. We willen de nieuwe aanvraag begin 2024 indienen.  

 • Rotonde op de Oude Vest