naar top
Gemeente Dendermonde

Het verenigingsloket, wat is het voordeel voor jouw vereniging?

Wat is het voordeel voor jouw vereniging?

De ambitie van de Vlaamse overheid met het verenigingsloket is:

 • De betrouwbare toegangspoort tot alle basisinformatie over en voor verenigingen i.v.m. (overheids)diensten
 • 1 centrale plaats waar verenigingen hun eigen gegevens kunnen registreren, raadplegen en beheren
 • Zichtbaarheid voor nieuwe leden en het brede publiek
 • Zicht op wat de overheid weet over je vereniging
 • Een overzicht van lopende dienstverleningsdossiers voor je vereniging (subsidies, vergunningen …)

Gekoppeld aan je burgerprofiel onderhoud je de gegevens van je vereniging op 1 centrale plaats.  Langs de andere kant vind je allerhande (overheids)diensten gericht op verengingen terug op het verenigingsloket. Je kan er in de toekomst subsidies aanvragen, vergunningen in orde brengen, materiaal huren … Dit  zonder telkens opnieuw dezelfde gegevens in te vullen of dezelfde documenten te moeten aanleveren.

Kortom, het verenigingsloket ambieert een sterke administratieve vereenvoudiging.

Registereer dus alvast je vereniging

Het verenigingsloket is een groeiverhaal

Het verenigingsloket staat online maar moet nog groeien. Lokale overheden moeten aansluiten bij het loket om:

 • Verenigingen mee zichtbaar te maken
 • Voor het hergebruik van centrale data (zodat verenigingen niet steeds opnieuw hun gegevens moeten doorgeven)
 • Om verenigingen zicht te geven op wat de overheid over hen weet
 • Voor het vindbaar maken van het ondersteuningsaanbod voor verenigingen
 • Om verenigingen een overzicht te bieden op al hun overheidsdossiers

Verenigingen dienen zich nog te registreren. Andere overheden moeten nog aansluiten.

De volgende mogelijke uitbreidingen staan gepland in de toekomst:

 • Informeren op maat
 • Integratie van UiTPAS-dienstverlening
 • Aansluiting van koepels en federaties uit het sociaal-culturele werkveld
 • Uitbreiding van de verenigingsgegevens
 • Uitbreiding van verenigingsbeheer (Vertegenwoordigers toevoegen/verwijderen …)
 • Federale dienstverlening
 • Dienstverlening van niet-overheidsdiensten
 • Overheidsdocumenten bundelen
 • Documentenkluis
 • Meldingen en contactvoorkeuren

Wanneer sluit stad Dendermonde aan bij het verenigingsloket?

Dat we aansluiten is een zekerheid maar wanneer is nog niet duidelijk. Momenteel bekijken we welke technische bouwstenen vereist zijn om te kunnen aansluiten bij het verenigingsloket.

Zodra de timing duidelijk is zullen we deze ook communiceren. Neem dus regelmatig op deze webpagina een kijkje voor verdere updates.

“Gemeente zonder gemeentehuis” of het digitaal aanvragen van subsidies

Onder de noemer “Gemeente zonder gemeentehuis” werken de stadsdiensten momenteel aan een manier om de jaarlijkse subsidies digitaal aan te vragen, op te volgen en te verwerken. Het verenigingsloket wordt een belangrijke bouwsteen van dit proces.

Meer weten?

Op de hoogte blijven?

Abonneer je op de volgende nieuwsbrieven:

Neem regelmatig een kijkje op: