naar top
Gemeente Dendermonde

Openbare verlichting wordt ledverlichting

Indien we het verlichtingsnet binnen de 10 jaar volledig zouden uitrusten met ledlampen, dan zou de verbruikskost ieder jaar dalen en deze kosten tegen 2028 met 60 % gereduceerd zijn. Het CO²-verbruik zou hierbij de komende jaren elk jaar naar schatting met 50.000 kg CO² dalen. Dit past uiteraard in de doelstelling om een duurzame stad te worden.

In 2018 werd de focus gelegd op het verledden van de dorps- en stadskernen. In 2019 volgden de verbindingswegen tussen deze kernen. Vanaf 2020 vervingen we de grootverbruikers en de verouderde lampen die binnenkort niet langer geproduceerd worden.

De daaropvolgende jaren werd er ieder jaar een jaaractieplan opgesteld, waarin werd vastgelegd welke straten er dat jaar aan bod zouden komen.

Aanpak snellere verledding

Om de verledding te laten versnellen heeft het college van burgemeester en schepenen begin maart 2023 het principe van de fastline goedgekeurd.

Bij de fastline wordt de verlichting één op één verled. Hierbij wordt een vereenvoudigde lichtstudie uitgevoerd, waardoor het ontwerpen/bestellen/uitvoeren veel sneller kan verlopen. Dit is mogelijk voor heel wat straten in Dendermonde, maar niet voor allemaal. In verschillende straten zal er nog steeds maatwerk geleverd moeten worden. Dit bijvoorbeeld in straten waar er momenteel niet verlicht wordt volgens de normering, waardoor een uitgebreide lichtstudie alsnog noodzakelijk is. Dit impliceert vaak het verplaatsen van palen en/of toevoegen van lichtpunten. Daarnaast hebben we ook nog de combinatie met wegenisdossiers, de prestigeprojecten en de bijzondere lichtpunten (bv. vleermuizenzone).

Eind april 2023 hadden we een verleddingsgraad van 38,99%.

  • Straatlamp