naar top
Gemeente Dendermonde

Verzoekschrift

Via een verzoekschrift kan je als burger een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Via deze procedure hoef je geen handtekeningen te verzamelen, dit is wel het geval bij voorstellen van burgers. Daar staat tegenover dat een echt debat tijdens de gemeenteraad niet gegarandeerd is. 

Je moet dit verzoekschrift, ondertekend door een of meerdere personen, schriftelijk indienen bij een orgaan van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur of elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 

De verzoekers kunnen gehoord worden door de gemeenteraad, maar is dat is absoluut geen verplichting. De gemeenteraad moet wel binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord verstrekken.

Voorwaarden?

  • De procedure voor het indienen en behandelen van een verzoekschrift is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 43 en 44).
  • Het verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften.
  • Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn, zodat deze in behandeling kan worden genomen. 

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd.
  • louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld.
  • de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres.
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.