naar top
Gemeente Dendermonde

Visie

“Dendermonde is een stad waarin alle kinderen en jongeren volwaardige burgers zijn die kunnen meedenken aan hun eigen toekomst en de toekomst van hun kinderen. Ze krijgen ook de kans om zich te verplaatsen in een veilige stad naar plaatsen waar zij zich welkom voelen.” 

In Dendermonde zijn alle kinderen gelijk. Er wordt gewerkt naar verschillende bevolkingsgroepen en er wordt nagedacht over inclusie. Dit gebeurt in verschillende overlegmomenten zoals werkgroep wijkwerking, teamoverleg jeugddienst, lokaal netwerk en werkgroep vrijetijdsparticipatie. In deze werkgroepen zetelt telkens minstens één iemand van de strategische werkgroep kindvriendelijk Dendermonde. Op deze manier kunnen bestaande acties opgevolgd worden. Er wordt ook tijd en ruimte voorzien om nieuwe acties en ideeën aan bod te laten komen zodat hierover in groep nagedacht kan worden. 

Kinderen worden gezien als volwaardige burgers. Op basis hiervan kiezen we ervoor om kinderen niet op te sluiten in hun eigen leefwereld maar geven we hen kansen om verder op ontdekking te gaan. Ze worden gestimuleerd en geprikkeld tot creativiteit. Zo willen we kinderen en jongeren de kans geven om hun eigen grenzen te verleggen. 

Vanuit het beleid en de stadsdiensten zal op geregelde basis input van kinderen en jongeren gevraagd worden. Kinderen krijgen structureel de kans om het beleid mee te evalueren en vorm te geven bij het begin van een werkjaar. Daarbovenop is er ook een strategische werkgroep kindvriendelijke stad in Dendermonde die er op toeziet dat kinderen bij dossiers en projecten regelmatig bevraagd worden. 

Hierbij zal zowel gekeken worden naar acties op korte als op lange termijn. Kinderen kunnen dus ook meedenken en beslissen hoe Dendermonde er nu en in de toekomst er zal uitzien. 

Dendermonde wil een veilige stad zijn voor kinderen en jongeren. Op deze manier willen wij er voor zorgen dat kinderen en jongeren op plaatsen geraken waar ze graag willen zijn en zich welkom voelen. Hierbij wordt beleving van de stad en groenruimte als een belangrijke pijler gezien. Dendermonde vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren dan ook hun eigen plek kunnen vinden in de stad. 

Dendermonde biedt hierbij aan de hand van hun openbare ruimte ook de mogelijkheden tot spelen, bewegen en verblijven in de stad. Door de samenwerking met dienst mobiliteit, dienst milieu en platteland (sectie groenbeleid en landbouw) en het departementshoofd gebouwen en facility zal de jeugddienst mee op de hoogte gehouden worden van de verschillende dossiers die opgestart worden. Op die manier kan de strategische werkgroep kort advies geven indien nodig. 

Om al het bovenstaande goed te kunnen opvolgen kiest Dendermonde ervoor om de strategische werkgroep Kindvriendelijk Dendermonde in het leven te roepen, deze zal 2 keer per jaar samenkomen. Zij krijgen het mandaat om de verschillende acties en de visie van kindvriendelijk Dendermonde een duidelijke plaats te geven in het beleid en de verschillende stadsdiensten. 

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 16.30 u.
Morgen open van 13.30 tot 19 u.
  • Kleine Moes