naar top
Gemeente Dendermonde

Volkstuinen

Stad Dendermonde heeft twee volkstuinparken in eigen beheer. Eén gelegen in het Wastijnepark, waarop 8 tuinen bewerkt worden. Een tweede ligt in de wijk ’t Keur waarop 14 tuinders actief zijn. De percelen worden gratis ter beschikking gesteld.

Er geldt een voorrangsregel voor mensen uit de wijk zelf, daarna kunnen inwoners van heel Dendermonde aansluiten.

De gronden zijn in eigendom van C.V.B.A. Volkswelzijn enerzijds en van de Scholengroep anderzijds. Via een overeenkomst beheert stad Dendermonde deze gronden en mochten hier volkstuinen gerealiseerd worden. Ze zijn voorzien van een gedeeld tuinhuis en een centrale handpomp. De perceelgrootte bedraagt gemiddeld 70 m². De tuinders staan zelf in voor het eigen plantgoed en beheer op het perceel. Beide volkstuinparken bestaan al sinds 2013.

Elke tuinder sloot in 2013, of later via een reglement, een contract af met de stad voor het goed beheer en gebruik van zo’n tuinperceel. Maar het reglement dat in 2013 ontworpen werd, had nood aan vernieuwing.

 

Nieuw reglement

Vanaf 2022 kunnen alle tuinders aan de slag op basis van het nieuwe reglement. Daarbij is extra aandacht besteed aan het ecologische beheer en aan een praatcultuur, zodat het aangenaam vertoeven is in de tuinen zowel voor de natuur als voor de tuinders onderling. Verder is de opbouw van het reglement vereenvoudigd zodat het voor iedereen leesbaar en verstaanbaar is. Jaarlijks voorziet de stad ook een keuringsmoment om te kijken of het reglement opgevolgd wordt.

Hoe aanvragen?

Wil je meer info over deze volkstuinen of wens je je kandidaat te stellen op de wachtlijst? Neem contact op via groenbeleid@dendermonde.be.

  • nieuw reglement volkstuinen