naar top
Gemeente Dendermonde

Wat is een kindvriendelijke stad?

Na het doorlopen van een traject onder begeleiding van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), nu Bataljong. besliste de jury op 6 november 2016 dat Dendermonde het label ‘kindvriendelijke stad’ krijgt.

Een kindvriendelijke stad streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije tijd, wonen, welzijn … Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open en toegankelijke samenleving.

Wat kunnen kinderen en jongeren verwachten?

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers en zo krijgen ze de kans om deel uit te maken van de stad of gemeente, er mee over na te denken, mee vorm te geven ... Dat wil dus zeggen dat de stad of gemeente luistert naar haar kinderen en jongeren, hen een kanaal/platform geeft om hun mening te geven en daar ook effectief mee aan de slag gaat samen met kinderen en jongeren. Dit wil niet zeggen dat alles wat een kind of jongere wil, noodzakelijk wordt uitgevoerd. Wel dat alles wat kinderen of jongeren te kennen geven, wordt mee genomen als signaal in het beleid en de acties van de stad.

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 19 u.
Morgen open van 13.30 tot 16.30 u.
  • logo kindvriendelijke stad