naar top
Gemeente Dendermonde

Wat staat er al vast?

We komen stap per stap dichter bij een nieuw ontwerp voor de Oude Vest. Het lokaal bestuur koos ervoor om de herinrichting van de winkel-wandel-woonstraat participatief aan te pakken. Iedereen kan z’n stem laten horen over hoe we van de Oude Vest een aangenamere plek kunnen maken. 

Onze Oude Vest wordt een aantrekkelijke plek waar iedereen zich goed voelt en graag verblijft. Van shoppers die graag winkelen, vrienden die een terrasje doen, toeristen die rondkuieren, stadsgenoten die er wonen tot het gezin met kinderen die langskomen. 

In september en december dacht de bevolking mee na over hoe de Oude Vest er in de toekomst mag uitzien. We bundelden alle adviezen en suggesties. Het college van burgemeester en schepenen bekeek al deze adviezen en hakte op basis hiervan een aantal knopen over het ontwerp door. Nu werkt de ontwerper verder aan het ontwerp en houdt rekening met alle opmerkingen van de verschillende doelgroepen om zo tot een mooi gedragen ontwerp te komen.