naar top
Gemeente Dendermonde

Werken Fluvius in stadscentrum

Vanaf 27 februari 2024 worden werken uitgevoerd in opdracht van Fluvius in het stadscentrum.

Waarom is dit project nodig?

De bestaande hoogspanningsinfrastructuur is sterk verouderd, wat het risico op grootschalige stroomuitval in delen van de stad vergroot. 

Op dit moment bevindt zich op de Vlasmarkt een verouderde schakelpost. De nieuwe schakelpost is al fysiek aanwezig op de parking hoek Zuidlaan en Geldroplaan, maar moet nog operationeel worden. Om de oude installatie buiten werking te stellen en deze om te vormen tot een reguliere schakelkast, is het noodzakelijk om het volledige systeem van nieuwe installaties en leidingen te voorzien.

Wat houden deze werken in?

  • Er worden nieuwe kabels gelegd om het elektriciteitsnetwerk te optimaliseren. Daarom wordt er een dubbele kabel gelegd voor zowel 230 als 400 volt, waarbij de 230 volt in de toekomst kan worden omgezet naar 400 volt. Dit wordt gedaan in anticipatie op de toenemende vraag naar elektrische voertuigen, zonnepanelen, warmtepompen en andere energie-intensieve voorzieningen die momenteel niet voldoende ondersteund kunnen worden. 
  • Het bestaande net wordt versterkt.
  • De oude installatie (spanningspost Vlasmarkt) wordt gesaneerd en versterkt.
  • De nieuwe spanningspost Zuidlaan wordt in dienst genomen.
  • Elektriciteit en gas in de woningen/gebouwen in de werfzones worden opnieuw aangesloten.
  • Tijdens deze werken worden ook leidingen voor Fiberklaar en Wyre (Telenet) aangelegd.

Werken in zones en stappen

De werken worden uitgevoerd in verschillende zones. In elke zone volgen ze 3 stappen:

Stap 1
Fluvius graaft een sleuf en legt er de kabels of buizen in. Langere sleuven worden soms gedeeltelijk terug dichtgemaakt. 

Stap 2
Fluvius zal de nieuwe leidingen verbinden met het bestaande netwerk. Ze controleren alles grondig. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht.

Bij stap 1 en 2 is er enkel doorgang voor voetgangers en is de rijbaan afgesloten voor fietsers en alle ander verkeer. Waar nodig zal ook een parkeerverbod ingesteld worden. Woningen en winkels blijven steeds te voet bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbrugjes.

Stap 3
Als Fluvius woningen, winkels en bedrijven gaat aansluiten of overkoppelen op de nieuwe leidingen, maken ze daarvoor plaatselijke putten, vaak per woning. 
Tijdens deze stap zal de rijbaan vrij zijn voor doorgang in één richting.

Als alle aansluitingen zijn gemaakt, herstellen ze het voetpad definitief. De stoepstenen zetten ze vast met wit zand. Dit moet zeker drie dagen blijven liggen om goed in de voegen door te dringen.

Timing per zone

kaart met zones

Volgende timing is vooropgesteld. Dit wil zeggen dat deze tijdlijn is opgesteld zonder rekening te houden met mogelijke aanpassingen als gevolg van bv. schade tijdens werkzaamheden, ongunstige weersomstandigheden of andere onvoorziene factoren. De timing kan dus schuiven. We proberen alle info zo actueel mogelijk weer te geven.

Verkeerssituatie tijdens de werken

Tijdens de aanleg (stap 1 en 2) is er geen doorgaand verkeer toegestaan, er is enkel doorgang voor voetgangers.

Tijdens het overkoppelen (stap 3, vlak na de aanleg) is er eenrichtingsverkeer toegestaan. 

Zone 1 en 2

Zone 1 fase 1: Heldenplein pare huisnummers 
Zone 2 fase 2: Brusselsestraat 2-20A + Vlasmarkt 38 
Zone 1 fase 3: Heldenplein onpare huisnummers 
Zone 2 fase 4: Brusselsestraat 1-33 + Vlasmarkt 45 - 47 

Stap 1 en 2 (aanleg): afgerond
Stap 3 (aansluitingen/overkoppelen): afgerond - rijbaan terug volledig open voor het verkeer

Zone 3

Zone 3 fase 5: Brusselsestraat 24-72 + Molenstraat 1 en 2
Zone 3 fase 6: Brusselsestraat 35-67

Stap 1 en 2 (Aanleg): afgerond
Stap 3 (aansluitingen/overkoppelen): opgestart 27 maart - tijdelijk eenrichtingsverkeer komende van Heldenplein richting Oude Vest

Zone 4 

Zone 4 fase 7: Brusselsestraat 80-122
Zone 4 fase 8: Brusselsestraat 71-73

Stap 1 en 2 (aanleg): opgestart 27 maart - zone afgesloten
Stap 3 (aansluitingen/overkoppelen): eenrichtingsverkeer vanaf rondpunt Leopoldlaan richting centrum voorzien vanaf 22 april

Zone 5

Zone 5 fase 10: Zuidlaan 2 tot 36 + Geldroplaan 1 tot 5

Start van de werken wordt verwacht eind april - begin mei

Verkeerssituatie in zone 5 tijdens de werken: Ter plaatse zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer richting Geldroplaan - Statieplein worden toegepast. Voetgangers moeten de rijbaan oversteken.

Zone 6

Zone 6 fase 9: Leopoldlaan 1 – 39 en Lindanusstraat 43 – 67

Afwerkingsfase - einde voorzien op 22 april (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Verkeerssituatie in zone 6 tijdens de werken: Tijdens de aanleg is er geen doorgang voor fietsers en voetgangers. Fietsers kunnen via Lindanusstraat hun traject verderzetten. Voetgangers moeten de straat oversteken. De rijbaan blijft geheel vrij voor doorgang.

Zone 7

Zone 7 fase 11 – viaduct Sint-Gillislaan en deel Kalendijk 1 – 5

Werken afgerond.

Verplaatsing wekelijkse markt

Gedurende de werkzaamheden kan er in de Brusselsestraat geen wekelijkse markt plaatsvinden. De marktkramen zullen een tijdelijke locatie vinden op de Grote Markt, Vlasmarkt en Oude Vest.  Een doorgang via de winkelgalerij Oude Vismijn blijft mogelijk.

Vragen?

  • Voor vragen kun je terecht op het nummer van Fluvius 078 35 35 34.
  • Bij stroomonderbreking kun je informatie lezen op de website van Fluvius.

Meer informatie voor bewoners en handelaars in de werkzones