naar top
Gemeente Dendermonde

Vlassenbroek: wegen- en rioleringswerken

In opdracht van het stadsbestuur maakt het studiebureau SWBO uit Dendermonde het voorontwerp op voor de aanleg van de wegen- en rioleringswerken in Vlassenbroek. 

Momenteel wordt al het afvalwater geloosd in de talrijke grachten. Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater via de Mechelsesteenweg aangesloten op het zuiveringsstation RWZI-Dendermonde in het Hoogveld. In de grachten wordt enkel nog regenwater geloosd, wat een gunstige invloed zal hebben op de ontwikkeling van het aanwezige natuurgebied.

Het voorontwerpplan voor de uitvoering van de rioleringswerken wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij voor het bekomen van een subsidie. Van zodra het stadsbestuur deze goedkeuring ontvangt, kan de ontwerper de opdracht geven worden om een voorstel voor de wegen- en rioleringswerken verder uitwerken.

De wegen- en rioleringsplannen worden zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk grondaankopen of onteigeningen nodig zijn. Van zodra al deze plannen afgewerkt zijn, zal er een ruime infomarkt voor de bewoners worden georganiseerd. 

Intussen zal er een ruime parking gerealiseerd worden van ongeveer 80 parkeerplaatsen voor de bezoekers en bewoners van Vlassenbroek. Hiervoor heeft het lokaal bestuur enkele private gronden verworven. De aanleg van de parking wordt voorzien in 2021.