naar top
Gemeente Dendermonde

Vlassenbroek: aanleg parking/wegen- en rioleringswerken

Nieuwe riolering en herwaardering van het dorpsplein

In opdracht van stad Dendermonde maakt het studiebureau SWBO uit Dendermonde het voorontwerp op voor herinrichting van de kern van Vlassenbroek, inclusief de aanleg van nieuwe riolering en wegen. 

Momenteel wordt al het afvalwater geloosd in de talrijke grachten. Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater via de Mechelsesteenweg aangesloten op het zuiveringsstation RWZI-Dendermonde in het Hoogveld. In de grachten wordt enkel nog regenwater geloosd, wat een gunstige invloed zal hebben op de ontwikkeling van het aanwezige natuurgebied.

Het voorontwerpplan voor de uitvoering van de rioleringswerken wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij voor het bekomen van een subsidie. Aan de ontwerper werd de opdracht gegeven om het wegen- en rioleringsontwerp verder uit te werken.

De wegen- en rioleringsplannen worden zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk grondaankopen of onteigeningen nodig zijn. Van zodra al deze plannen afgewerkt zijn, zal er een infomarkt voor de bewoners georganiseerd worden. 

Nieuwe parking aan de rand van pittoresk Vlassenbroek

Een duurzame parking zal de dorpskern vrijwaren voor verkeer. De realisatie is tevens de voorbereidende stap naar het wegen- en rioleringsproject in Vlassenbroek.

Vlassenbroek is naast een gezellig woondorpje ook een favoriete bestemming voor fietsers en wandelaars. Ze genieten er van de prachtige natuur in combinatie met een hapje en een drankje in de plaatselijke horeca. Vanop de Scheldedijk geniet je van een mooi uitzicht op het natuurgebied Vlassenbroekse polder dat een grote verscheidenheid aan fauna en flora herbergt. Een groot deel van het gebied ondergaat via het zogenaamde Sigmaplan een transitie naar gecontroleerd overstromingsgebied voor de Schelde. Dat zorgt straks voor bijkomende mogelijkheden om te wandelen en te fietsen.

Het succes van Vlassenbroek zorgt echter voor een hoge verkeersdruk. Met een randparking gelegen tegenover de woningen nrs. 18 tot 28 wil de stad de dorpskern vrijwaren van verkeer. De locatie van de parking is ideaal om een tocht in het natuurgebied aan te vatten en bevindt zich op wandelafstand van de horeca.

Duurzame en groene parking

  • 74 parkeerplaatsen waaronder 5 voor mindervaliden en 6 voor auto?s met fietsenrek of campers.
  • Overdekte rustplaats/bushalte met banken.
  • Afwerking in waterdoorlatende betonstraatstenen.
  • Groenbuffer voorzien van bomen en bosplantsoen.

Timing

  • Start van de werken in de week van 13 februari 2023

Hinder

Deze werken kunnen niet plaatsvinden zonder hinder. Vrachtwagens zijn essentieel in het proces van grondafvoer en aanvoer van materialen. In samenspraak met de stad neemt de aannemer initiatieven om de hinder te beperken.

  • Er is steeds doorgaand verkeer mogelijk.
  • Om de kruising van auto?s en vrachtwagens veilig te laten verlopen, zullen twee uitwijkstroken voorzien worden langsheen de toegangsweg naar Vlassenbroek.
  • Fietsers en voetgangers moeten het nieuwe jaagpad langsheen de ringdijk van het overstromingsgebied gebruiken.
  • Het werfverkeer zal rekening houden met begin en einde schooltijden en beperkt worden tussen 8 en 9 uur en tussen 15 en 16 uur.

Update 18/7/2023 
Op 13 februari 2023 startte de aannemer met de aanleg van een duurzame parking. Tegen eind februari 2023 was het grootste deel van het terrein afgegraven. Uit stabiliteitsproeven bleek dat de ondergrond niet voldoende draagkrachtig was. Hierdoor moesten plaatselijke grondverbeteringen uitgevoerd worden. Deze werken liepen vertraging op door de slechte weersomstandigheden in maart en april. Op 17 april 2023 werden de werkzaamheden hervat. De nieuwe stabiliteitsproeven op de aangelegde onderfundering bleken niet te voldoen aan de vereiste normen. De werken moesten tijdelijk gestopt worden tot er een periode van voldoende droogte zou aanbreken. Omwille van de ondergrond worden deze zomer nog noodzakelijke, aanvullende werken uitgevoerd. We houden je verder op de hoogte van de verwachte voltooiingsdatum.

  • De Schelde met in de achtergrond het kerkje van Vlassenbroek.