Winterdienst

In de winter krijgen we regelmatig te maken met gladde wegen door sneeuw, ijzel, nachtvorst … Bij winterweer zorgt de stad, als wegbeheerder, voor goede en veilige gemeentewegen. Dit betekent echter niet dat alle wegen op elk ogenblik sneeuw- en ijsvrij kunnen zijn. Wel is er een strooiplan uitgewerkt. Hierdoor kan in vele gevallen preventief gestrooid worden, maar kunnen we ook, in geval van plotse winterse weersomstandigheden, onmiddellijk ploegen op pad sturen.

Gladheidsbestrijding gebeurt door zowel sneeuw te ruimen als te strooien. Onze stad beschikt hiervoor over 2 strooiwagens en 1 strooier voor fietspaden.

De laatste jaren zien we een evolutie van droog strooien naar nat strooien. Waar bij droog strooien het zout pas effect heeft wanneer er frequent voertuigen over rijden, begint de werking bij nat strooien vanaf het moment dat de zoutoplossing de grond raakt. Windvlagen hebben een zeer beperkte invloed op het natzout, waardoor er veel minder zout in de berm belandt. Kortom, nat strooien heeft vele voordelen: lager zoutverbruik (30 %), minder milieubelastend, efficiënter inzetten van personeel en middelen, snellere en langdurige werking, ideaal voor preventieve strooibeurten …

Strooiplan

Het strooiplan is in 3 fasen opgebouwd.

  • Fase 1: Deze fase omvat strooiroute objecten. Hierin zijn o.a. de stationsomgeving, openbare trappen en bruggen opgenomen.
  • Fase 2: Bij een winterprik worden strooiroute 1 en strooiroute 2 gestrooid. Speciale aandacht gaat hierbij naar schoolomgevingen. Ook de fietspaden zijn hier in opgenomen.
  • Fase 3: Wanneer het winterweer blijft aanhouden, worden strooiroute 3 en strooiroute 4 als aanvulling op fase 2 opgestart. Deze routes omvatten alle wegen die toegankelijk zijn voor de strooiwagen, ook de woonwijken. Afhankelijk van weersveranderingen en -verwachtingen bestaat de kans dat deze strooiroutes onderbroken moeten worden en de strooiroutes van fase 2 opnieuw worden opgestart .

Gewestwegen en/of -bruggen, gewestelijke fietspaden en spoorwegovergangen vallen onder de verantwoordelijkheid van Agentschap Wegen en Verkeer, deze worden niet gestrooid door de stadsdiensten.

Voor het gedeelte van de Denstraat vanaf de N41 tot de Hebbestraat in Hamme werden afspraken gemaakt met de gemeente Hamme. Het strooien van dit straatgedeelte is opgenomen in het strooiplan van gemeente Hamme, de stad Dendermonde strooit een deel van het langeafstandsfietspad Sint-Niklaas-Dendermonde op grondgebied Hamme.

Gratis strooizout 

Voetpaden die grenzen aan een privé-eigendom, of het nu gaat om een ééngezinswoning, winkel, braakliggend terrein of een gebouw met meerdere wooneenheden, moeten altijd sneeuw- en ijsvrij gehouden worden door de bewoners of eigenaars zelf. Dit is vastgelegd in het politiereglement.

Om de inwoners hierbij te ondersteunen, wordt elke 2 jaar een strooizoutbedeling georganiseerd. In 2019 kan elk gezin opnieuw een zoutzak van 10 kg ophalen. Hiervoor staat in de novembereditie van het stadsmagazine een afhaalbon.

De afhaaldag vond plaats op zaterdag 16 november 2019. Resultaat afhaaldag: in Schoonaarde zijn 650 zakjes opgehaald, aan de Kazerne 1.200 zakjes en in het Technisch Centrum 1, Hoogveld, 1.620 zakjes.

Indien u niet kon langskomen op de afhaaldag, kunt u uw zak strooizout nog afhalen van maandag 18 november t.e.m. vrijdag 20 december 2019 in Technisch Centrum 1, Hoogveld 28. Dit kan elke weekdag van 8.30-12 uur en elke woensdag bijkomend van 14-19 uur.

Voorwaarden voor het afhalen van 1 zak strooizout zijn:

  • U brengt de originele bon uit het stadsmagazine ingevuld mee. Duplicaten of kopieën worden niet aanvaard.
  • Na vrijdag 20 december is er geen afhaling meer mogelijk.
  • Alleen voor particulieren met hoofdverblijfplaats in Dendermonde.

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij de technische uitvoeringsdienst, Hoogveld 28, winter@dendermonde.be of 052-25 80 70.