naar top
Gemeente Dendermonde

Winterdienst

In de winter krijgen we regelmatig te maken met gladde wegen door sneeuw, ijzel, nachtvorst … Bij winterweer zorgt de stad op basis van een strooiplan voor veilige wegen. In veel gevallen kan preventief gestrooid worden, maar ook bij plotse winterse weersomstandigheden kunnen we onmiddellijk ploegen op pad sturen.

Gladheidsbestrijding gebeurt op twee manieren: sneeuw ruimen en strooien. Hiervoor beschikt onze stad over 2 strooiwagens en 2 fietspadstrooiers. Bij (hevige) sneeuwval worden extra tractoren met sneeuwschuiven ingezet.

Sinds 2019 is de winterwerking volledig overgeschakeld op nat strooien. Deze beslissing heeft heel wat voordelen ten opzichte van droog strooien, zoals:

 • De werking start onmiddellijk wanneer het mengsel de grond raakt.
 • Windvlagen hebben veel minder invloed omdat het mengsel zwaarder is.
 • Er is een lager zoutverbruik.
 • Het is minder milieubelastend.
 • We kunnen medewerkers en middelen efficiënter inzetten.
 • Het heeft een snellere en langdurige werking.
 • Het is ideaal voor preventieve strooibeurten.

Strooiplan

Er werd een strooiplan uitgewerkt in verschillende fases. Per fase kunnen verschillende rijroutes tegelijk opstarten. Je kan het volledige strooiplan bij de downloads terugvinden.

Ondanks alle inzet van de medewerkers en middelen is het onmogelijk om overal op hetzelfde moment te zijn. Zowel op technisch als op financieel vlak is dit niet haalbaar. Daarbij is strooien ook nog eens milieubelastend.

Volgende parameters dienen als uitgangspunt van het strooiplan.

 • De opstart van strooiactiviteiten wordt genomen op basis van meteovoorspellingen. Deze worden op maat van het lokaal bestuur gemaakt.
 • Verbindingswegen, schoolomgevingen, functionele fietsroutes (fietsroutes die aangewezen zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer) en wegen waar openbaar vervoer langs komt, hebben prioriteit.
 • Woonwijken worden niet prioritair behandeld.
 • In de mate van het mogelijke wordt er preventief gestrooid.

Het strooiplan in de praktijk

Fase 1

In fase 1 worden de delen van het openbaar domein gestrooid waar veel fietsers en voetgangers langskomen. Hierin zijn onder andere de stationsomgeving, openbare trappen en voetpaden van bruggen opgenomen.

Fase 2

In fase 2 worden fase 1, fietspaden, functionele fietsroutes waar geen fietspaden aanwezig zijn en verbindingswegen gestrooid, met extra aandacht voor de schoolomgevingen.

Fase 3

Fase 3 start op bij aanhoudend winterweer waarbij de sneeuw enkele dagen blijft liggen. Deze routes omvatten alle wegen die toegankelijk zijn voor de strooiwagen, ook de woonwijken. Afhankelijk van weersveranderingen en -verwachtingen bestaat de kans dat deze strooiroutes onderbroken worden en de strooiroutes van fase 2 opnieuw worden opgestart.

Fase Openbaar domein

Bij extreme winterse omstandigheden (bijvoorbeeld hevige sneeuwval die meerdere dagen aanhoudt) worden door de technische uitvoeringsdienst de meest prioritaire voetpaden of delen van het openbaar domein sneeuwvrij gemaakt.

Gewestwegen

Gewestwegen en -bruggen en gewestelijke fietspaden vallen onder de verantwoordelijkheid van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Deze worden niet gestrooid door de stadsdiensten. De stadsdiensten staan wel in contact met onder andere AWV zodat inkomende meldingen worden opgevolgd.

Samenwerking gemeente Hamme

Voor het gedeelte van de Denstraat vanaf de N41 tot de Hebbestraat in Hamme werden afspraken gemaakt met de gemeente Hamme. Het strooien van dit straatgedeelte is opgenomen in het strooiplan van gemeente Hamme. De stad Dendermonde strooit in ruil een deel van het langeafstandsfietspad Sint-Niklaas - Dendermonde op grondgebied Hamme.

Gratis strooizout 

Voetpaden die grenzen aan een privé-eigendom moeten altijd sneeuw- en ijsvrij gehouden worden door de bewoners of eigenaars zelf. Dit geldt voor ééngezinswoningen, winkels, braakliggend terrein of gebouwen met meerdere wooneenheden. Dit is wettelijk vastgelegd in het politiereglement.

Om de inwoners hierbij te ondersteunen, wordt elke 2 jaar een strooizoutbedeling georganiseerd. Van 20 november t.e.m. 29 december 2021 kregen Dendermondse gezinnen de kans om een zak strooizout van 10 kg op te halen. Er werden in totaal 5.137 zoutzakken uitgedeeld.

Vragen of opmerkingen kan je doorgeven via doe een melding of 052-52 92 00.

Indien jouw melding gaat over een gewestweg, zorgen wij ervoor dat jouw melding bij de juiste diensten terecht komt.

 • beeld van strooiwagen