naar top
Gemeente Dendermonde

Woonmaatschappij stek92

Op 1 januari 2023 fusioneerden De Volkswoningen, Volkswelzijn, SVK Woonaksent en Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek92

De fusie kwam er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alles sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen. 

Stad Dendermonde is vertegenwoordigd in de woonmaatschappij die zich bezighoudt met:

  • de bouw, verkoop en verhuur van woningen
  • het bouwrijp maken van gronden en de verkoop ervan aan bouwlustigen. 

De woonmaatschappij verhuurt de woningen en wijst de huurders aan. Als je een sociale woning wilt huren, moet je rechtstreeks met hen contact opnemen. Een aantal woningen en appartementen zijn aangepast voor bejaarden en personen met een handicap. 

Inschrijven op de wachtlijst kan: 

  • elke werkdag, zonder afspraak, van 9 tot 12 uur in het contactpunt in de Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde
  • elke woensdag, zonder afspraak, van 14 tot 16 uur in de Woonwinkel, administratief centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde

Contact

stek92

Adres
Serbosstraat 2/169200 Dendermonde
Tel.
052 22 14 43
E-mail
Website
www.stek92.be
  • huis sleutel