naar top
Gemeente Dendermonde

Ambities voor de herinrichting van de Oude Vest

We stellen hieronder een kleine greep voor uit de ambities die de stad heeft voor de Oude Vest:

 • De Oude Vest staat niet op zich. Aan de ene kant linken we de Oude Vest aan de Brusselsestraat, aan de andere kant aan de Papiermolenstraat en de Leopoldlaan.
 • De Oude Vest is een belangrijke plek om te winkelen in de binnenstad. Kleinhandel moet hier alle kansen krijgen. Tegelijk is het een uitdaging om de andere functies langs Oude Vest ook te faciliteren. Evenveel aandacht moet gaan naar de Oude Vest als een plek waar het aantrekkelijk is om te wonen en naar de Oude Vest als onderdeel van het toeristisch aanbod dat de historische binnenstad heeft.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest nog altijd plaats kan bieden aan verschillende evenementen.
 • De Oude Vest speelt een belangrijke rol op vlak van mobiliteit in de binnenstad. De doelstelling is om doorgaand autoverkeer te weren en de impact van plaatselijk verkeer zoveel mogelijk te beperken.
 • De parking onder Hof van Saeys wordt de centrumparking voor dit deel van de binnenstad. Langsparkeren verdwijnt in de Oude Vest uit het straatbeeld. Er worden nog een plaatsen voor runshopping voorzien.
 • We besteden in het ontwerp extra aandacht aan aanliggende straten, markante gebouwen en grote projecten.
 • We zoeken naar een manier om het historisch kader van de vroegere vestinggracht en de toegangen naar de oude stadspoorten opnieuw zichtbaar te maken in het straatbeeld.
 • Een aanpassing over de hele Oude Vest heeft door haar schaal een bijzonder grote impact. We grijpen de kans om bij de herinrichting maximaal in te zetten op een klimaatbestendig ontwerp. We zetten in de eerste plaats in op ontharding.
 • Dendermonde behaalde het label ‘kindvriendelijke stad’. Kinderen en jongeren maken vaak op een andere manier gebruik van de publieke ruimte dan volwassenen. Dit verdient expliciete aandacht bij de inrichting van de Oude Vest.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest en alle functies voor iedereen op een volwaardige manier toegankelijk zijn. De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid.
 • We voeren een gescheiden stelsel van afval- en regenwater in. 
 • Herinrichting Oude Vest renders april 2022
 • Herinrichting Oude Vest renders april 2022