naar top
Gemeente Dendermonde

Arbeids- en beroepskaart

Buitenlanders die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben en in Vlaanderen willen werken, hebben een arbeids- of beroepskaart nodig.

Maximaal 90 dagen werken
De werkgever vraagt de toelating tot arbeid aan en als die wordt goedgekeurd, krijgt de werknemer een arbeidskaart en krijgt de werkgever een arbeidsvergunning.

Alleen au pairsstagiairs en grensarbeiders werken mogelijk langer dan 3 maanden in Vlaanderen en hebben altijd een arbeidskaart en arbeidsvergunning nodig.

Meer dan 90 dagen werken met de gecombineerde vergunning van bepaalde duur.
Het visum voor deze verblijfsprocedure wordt in de Belgische ambassade in het land van herkomst ingediend.

Zelfstandigen
Als je als buitenlandse ondernemer als zelfstandige wilt werken in België, heb je een beroepskaart nodig.
Meer info over de aanvraag vind je op Vlaanderen.be.

Bepaalde categorieën van buitenlanders zijn vrijgesteld van die verplichting, zoals onderdanen van een EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. 

Geen toelating nodig
Sommige categorieën van buitenlanders mogen in Vlaanderen bij om het even welke werkgever om het even welk werk doen, omdat ze:
- vrijgesteld zijn van de toelating tot arbeid
- vanwege hun verblijfsstatuut een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur mogen aanvragen.

Voor wie?

  • Je behoort niet tot de Europese Unie.
  • Je behoort niet tot de Europese Economische Ruimte.
  • Werken