Dienst vreemdelingenzaken

De dienst vreemdelingenzaken behandelt de verblijfsprocedure van niet-Belgen.

  • U legitimeert zich altijd met een verblijfsdocument of paspoort.
  • Breng altijd uw uitnodigingskaart mee.
  • Breng alle 'mee te brengen documenten' mee die op uw uitnodigingskaart staan.
  • Meld u aan ten laatste een halfuur voor sluitingstijd van het loket (vooral in geval van een nieuwe inschrijving).

Belangrijk: Vanaf 2 maart 2015 betalen bepaalde vreemdelingen een bijdrage (60, 200 of 350 EUR) die de administratieve kosten van een aanvraag voor een machtiging of toelating tot verblijf dekt. De verblijfsprocedure dient u in op vertoon van het betalingsbewijs. Meer info vindt u op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Contact en openingsuren

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 68
Tel.
052-25 11 81
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.