naar top
Gemeente Dendermonde

Fietszone in ruime omgeving van scholen in het stadscentrum

Stad Dendermonde voorziet in het meerjarenplan #project9200 in werf 6: veilig fietsen, het veilig maken van de schoolomgevingen. De gemeenteraad besliste in 2021 om een fietszone in te stellen in het stadscentrum.

De fietszone omvat de Grote Markt, Veerstraat, Kasteelstraat, Bogaerdbrug, Franz Courtensstraat, Justitieplein, een deel van de Kerkstraat Kazernestraat, Vlasmarktbrug, Ridderstraat, Greffelinck, Sas, Zwarte Zustersstraat, Beurzestraat, Emiel Van Winckellaan en Prudens Van Duysestraat.

Wat is een fietszone?

Een fietszone kan je het best omschrijven als een verzameling van aan elkaar grenzende fietsstraten. In een fietsstraat – en dus ook in een fietszone – krijgt de zwakke weggebruiker, concreet de fiets en aanverwante tweewielers, opperste topprioriteit. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. en fietsers inhalen is niet toegestaan.

De stad kiest heel bewust voor de invoering van een fietszone in dit gebied voor de veiligheid van de massale hoeveelheid fietsende scholieren die dagelijks gebruik maken van bovenvermelde straten. Het betreft vooral smalle straten, waar inhalen hoe dan ook al niet aangewezen is. Door de invoering van een fietszone, zal inhalen voortaan verboden zijn.

De Emiel Van Winckellaan valt qua breedte enigszins uit de toon in verhouding tot de andere opgenomen straten (ze is veel breder), maar de straat wordt voornamelijk aangedaan door bestemmingsverkeer, dus geen doorgaand verkeer. Bovendien bevinden er zich verschillende campussen van het Oscar Romerocollege, wat de status van fietsstraat in een fietszone verdedigbaar maakt. Hier kiest de stad voor duidelijkheid en consequentie. Dat is in het verkeer zeer belangrijk.

Vernieuwing voetpaden en rijweg

Naast de invoering van de fietszone werden ook een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. De voetpaden in Ridderstraat, Greffelinck en Sas werden heraangelegd en verbreed tot de normbreedte van 1,50 m.

Dat betekent dat de rijweg in Greffelinck en Sas smaller is. Als gevolg werd eenrichtingsverkeer ingevoerd met als verplichte rijrichting: Greffelinck > Sas. Het aantal parkeerplaatsen werd zoveel mogelijk behouden, al zal voortaan door de invoering van het eenrichtingsverkeer in Greffelinck en Sas aan de kant van de rijrichting moeten worden geparkeerd.

In het Sas werden de haakse en schuine parkeerplaatsen omgezet naar langse parkeerplaatsen of deels gecompenseerd in de Ridderstraat. Parkeren in het Sas is over heel de lengte naar de rechterkant (kant woningen) gebracht. Zo wordt ook het zicht op de Oude Dender gevrijwaard.

Als laatste fase in de herwaardering van deze straten en de scholenomgeving, werd de rijbaan opgebroken en heraangelegd in de zomervakantie 2022. 

Vergroening

De verbreding van het voetpad biedt bewoners ook de kans om een tegeltuintje aan te vragen en de straat een beetje groener te maken. We hopen alvast op een succes.

Info zie infopagina over tegeltuintjes

  • fietsers op brug