naar top
Gemeente Dendermonde

Tegeltuinen en groenslingers

Een tegeltuin (of geveltuin) is een smalle groenstrook tegen de gevel van een woning aan de straatkant. In een tegeltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. De tuintjes fleuren niet enkel je gevel en de buurt op, je doet er ook de natuur een plezier mee! Ook gevelgroen zorgt immers voor meer biodiversiteit en meer zuurstof!

Ook een groenslinger kan op bepaalde locaties een optie zijn. Een groenslinger ontstaat door twee klimplanten van tegenover elkaar liggende gebouwen met elkaar te verbinden, in de hoogte, over een straat heen. Dit door kabels van gevel tot gevel te spannen.

Je moet enkel een aanvraag met advies indienen als de tegeltuin een deel van het voetpad inneemt.

Het reglement vind je onderaan in de bijlage.

Stappenplan aanvraag tegeltuin

 • Meet de breedte op van het voetpad opmeten voor de obstakelvrije loopweg.
 • Maak eventueel een schets.
 • Dien je aanvraag in via de dienst milieu en platteland (via het online aanvraagformulier, mail of per post).
 • Plaatsbezoek met advies, planttips en eventuele bijsturing vanuit stad Dendermonde.
 • Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
 • Aanleg van de tegeltuin.

Stappenplan aanvraag groenslinger

 • Meet de breedte op van het voetpad opmeten voor de obstakelvrije loopweg.
 • Maak eventueel een schets.
 • Vraag advies aan de brandweer: 052-25 07 87.
 • Dien je aanvraag in via de dienst milieu en platteland (via het online aanvraagformulier, mail of per post).
 • Plaatsbezoek met advies, planttips en eventuele bijsturing vanuit de stad.
 • Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
 • Aanleg van de groenslinger.

Ondersteuning vanuit stad Dendermonde

Als je een tegeltuin of groenslinger aanvraagt, zal stad Dendermonde ter plekke komen om jou te helpen. We geven plantadvies op maat en de nodige onderhoudstips. Onze leerwerkplaats komt na de aanvraag helpen met het opbreken van de tegels en het plaatsen van een boordsteen.

Administratieve ondersteuning:

 • onderzoek naar kabels in het voetpad
 • plantadvies
 • tips en tricks voor onderhoud

Technische ondersteuning:

 • wegnemen tegels
 • plaatsen boordsteen
 • hulp planten (indien de planten aanwezig zijn)

Hoe aanvragen?

In jouw aanvraag vermeld je jouw contactgegevens en adres.

1. Online
Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Online aanvragen

2. Via e-mail
Mail uw aanvraag naar groenbeleid@dendermonde.be.

3. Via post
Stuur een schriftelijke aanvraag naar 'Stad Dendermonde, dienst groenbeleid en landbouw, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

De dienst groenbeleid en landbouw brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

 • Geveltuin met planten en boordstenen
 • Geveltuin met planten en boordstenen
 • Bloembak met planten in