naar top
Gemeente Dendermonde

Groen park in Appels

Het hoofdgebouw van de vroegere school de Appelbloesem in de Heirstraat staat al enkele jaren leeg en wordt afgebroken. Ook de huidige refter en de achterliggende containers worden afgebroken. Op deze locatie zal de vzw Óscar Romeroscholen een multifunctionele basisschool bouwen. 

Het resultaat van participatie

Het participatietraject bestond uit verschillende onderdelen waarbij we een stem gaven aan kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen en verenigingen. De verschillende groepen kregen de mogelijkheid om na te denken over de invulling van de openbare groene ruimte.

Voor de invulling van het park, vond een participatiemoment plaats op zaterdag 26 maart 2022. Met deze input gingen we aan de slag.

Openbaar park

Op de terreinen komt een groen, publiek park met speelhoekjes voor verschillende leeftijden. Daarnaast zijn er ook rustplekken en hangplekken voor jong en oud. Zo krijgt Appels zijn eerste echte park en speeltuin.

Naast spelen voor de jongsten, krijgen petanque spelers de ruimte om hun sport verder uit te oefenen in dit park. Er komt ook een grote fietsenstalling en paden gericht op toegankelijkheid.

Multifunctionele school

Óscar Romeroscholen bezit een deel van de site en zal hier een nieuw schoolgebouw bouwen. Er komt een nieuwe polyvalente ruimte, die niet enkel gebruikt zal worden door de school, maar ook door de buitenschoolse opvang, verenigingen, families … 

De terreinen rond de school vormen we om tot een park dat toegankelijk is voor iedereen, zowel tijdens als na de schooluren. De school zal op zijn beurt tijdens de schooluren een deel van het park kunnen gebruiken als speelplaats. Het voorste deel van het park aan de straatzijde zal permanent toegankelijk zijn als park.

De modulaire blok op de site zal een vaste plek bieden voor de wijkagenten en de naschoolse opvang. De ruimte achteraan zal op termijn ook verhuurd worden aan de verenigingen van Appels.

Tijdslijn

De sloopwerken van de oude schoolgebouwen zijn gestart in april 2023. Ook de verharde speelplaats wordt gesloopt. Deze ontharding bedraagt in totaal 1 380 m². 

De parkinrichting krijgt invulling gedurende het najaar 2023, de diensten werken momenteel aan de nodige vergunningen en het bestek om de aannemer aan te stellen.

Onder voorbehoud van diverse factoren starten de bouwwerken in het najaar 2024.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Inplanting voorontwerp Heirstraat