naar top
Gemeente Dendermonde

Groene Dender

Gedempte Dender wordt Groene Dender

De openlegging van de Groene Dender is een project waar de stad voluit wil voor gaan bij de Vlaamse overheid (eigenaar). De Vlaamse Waterweg zal de Dender echter de eerste jaren nog niet opnieuw open leggen. De tijdelijke invulling werd het park Groene Dender en is tot stand gekomen door participatie met onze burgers. 

De stad lanceerde een oproep voor een nieuwe naam voor het toekomstige park. Er kwamen tal van suggesties binnen. De naam ‘Groene Dender’ voor het park werd ingediend door Gracy Van Swalm op het slotevent van het participatietraject. De stad koos voor deze suggestie omdat de naam niet alleen wijst op het groene karakter, maar ook een link legt tussen vroeger, nu en toekomst.

Wanneer de Dender opnieuw wordt opengelegd en de randen langs het water een groene invulling krijgen, blijft de naam overeind. Ook het stuk parking dat behouden blijft, wordt naar de Groene Dender genoemd.

Start aanleg 

Het budget voor realisatie is verhoogd naar 200.000 euro. De voorziene aanleg van de Groene Dender werd in het late voorjaar uitgesteld door de uitbraak van COVID-19. In overleg met de opdrachtnemer werd een nieuwe uitvoeringstermijn vastgelegd. De aanleg startte eind september 2020. 

Voor de nieuwe invulling is een omgevingsvergunning nodig. De stad heeft hiervoor architect Kristof Cauchie ingeschakeld, Dendermondenaar, lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en als lid van de klankbordgroep al betrokken bij het participatietraject.

Voor het totale project Groene Dender zijn de grote structurele omvorming achter de rug en wordt in de loop van 2021 verder ingezet op de afwerkingen. In maart 2021 werden de zones met open grond ingezaaid met een bloemenmengsel. Voor het uitwerken van de houten elementen zet de stad een samenwerking op met de afdeling houtbewerking van het Óscar Romerocollege. De leerlingen van de school realiseerden een 15 meter lange houten tafel en een bijenhotel.

Tijdens de realisatie koppelt de stad voortdurend terug met De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de site, en Onroerend Erfgoed omwille van de bescherming van het Denderlandschap.

Participatietraject

Samen met zijn inwoners ging de stad Dendermonde in een intensief participatietraject op zoek naar een gepaste tijdelijke invulling voor de vrijgekomen zone. Dit participatietraject werd begeleid en vormgegeven door Levuur en Buur en liep in het voorjaar van 2019. Op 2 juli 2019 werd het eindbeeld gepresenteerd op een slotevent in Belgica BiS.

Het resultaat werd een speels park met veel natuurlijke elementen, een groene ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Zowel kleine groepjes als grotere groepen, jong en oud, kunnen er aangenaam vertoeven. Deze toegangspoort van de stad wordt een blikvanger waar spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

Wat komt er allemaal? Een sierlijke blikvanger, een groot plein met zitmogelijkheden, een ontmoetingspleintje, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen, zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes, een bloemenweide en een insectenhotel. Het park zal ook voorzien zijn van fietsenstallingen aan de ingangen, vuilnisemmers, informatiezuil en sanitair. We houden ook nog enkele opties open: plantbakken, bijenkast, bar in de vorm van een container. 

Walvisstaart uit plastic

Vanuit het participatietraject kwam de vraag voor een blikvanger die een verwijzing maakt naar de walvis. Kunstenaars Staf Vinck, Martin Claessens en Dirk Van den Nest creëerden het kunstwerk. Dendermonde kent binnen zijn geschiedenis het verhaal van de walvis, dat ook verankerd is in onze Ros Beiaardommegang en Katuit. Het vervaardigen van een kunstwerk die hier een verwijzing naar geeft, was dus een logische keuze.

De kunstenaars werkten met afval dat geproduceerd wordt in onze eigen stad. De walvis is volledig vervaardigd uit gerecycleerde materialen, de metalen structuur bestaat uit gerecupereerd staal, de bekleding uit petflessen. Daarnaast hadden de kunstenaars ook als doel om het afvalprobleem in onze maatschappij in het licht te zetten. In dit kunstwerk duikt de walvis onder, zoekend naar een opening tussen de Gedempte Dender en de Schelde.

Voorstellen welkom

Zodra de omstandigheden binnen de coronacrisis het toelaten, gaan we vanuit het lokaal bestuur enkele staanplaatsen openstellen voor ambulante handel. Zo kan er in het park aan een kraampje ook iets lekkers te eten en te drinken aangeboden worden. Wanneer dit een succes blijkt te zijn, zal ook de plaatsing van een tentconstructie verder onderzocht worden.

Op basis van het effectieve gebruik en de verdere input van onze inwoners en gebruikers kunnen in de toekomst extra functies gecreëerd worden. Hierbij denken we aan het organiseren van bijvoorbeeld kleinschalige openluchtvoorstellingen, ruilmarkten, sportsessies … Voorstellen zijn welkom.

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Praatprent
  • Voor en na