naar top
Gemeente Dendermonde

Groene Dender

Gedempte Dender wordt Groene Dender

De stad lanceerde een oproep voor een nieuwe naam voor het toekomstige park. Er kwamen tal van suggesties binnen. De naam ‘Groene Dender’ voor het park werd ingediend door Gracy Van Swalm op het slotevent van het participatietraject. De stad koos voor deze suggestie omdat de naam niet alleen wijst op het groene karakter, maar ook een link legt tussen vroeger, nu en toekomst.

Wanneer de Dender opnieuw wordt opengelegd en de randen langs het water een groene invulling krijgen, blijft de naam overeind. Ook het stuk parking dat behouden blijft, wordt naar de Groene Dender genoemd.

Start aanleg 

Het budget voor realisatie is verhoogd naar 200.000 euro. De voorziene aanleg van de Groene Dender werd in het late voorjaar uitgesteld. Door de uitbraak van COVID-19 konden de werken onmogelijk in veilige omstandigheden uitgevoerd worden.

Het lokaal bestuur heeft in overleg met de opdrachtnemer een nieuwe uitvoeringstermijn vastgelegd. De aanleg is eind september 2020 gestart. De grondwerken en aanplantingen zullen aansluitend worden uitgevoerd.

De verschuiving naar het vroege najaar werd bewust gekozen met het oog op:

  • verlagen van de hoeveelheid stof bij de graafwerken.
  • aanplanten in zomermaanden heeft een grote kans op mislukken.

Voor de nieuwe invulling is een omgevingsvergunning nodig. De stad heeft hiervoor architect Kristof Cauchie ingeschakeld, Dendermondenaar, lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en als lid van de klankbordgroep al betrokken bij het participatietraject.

Voor het uitwerken van een aantal houten elementen zet de stad een samenwerking op met de afdeling houtbewerking van het Óscar Romerocollege. De leerlingen van de school zullen al zeker een 15 meter lange houten tafel en een infozuil met bijenhotel realiseren.

Voor de realisatie van andere elementen uit het eindvoorstel zal de stad zelf instaan of gaat ze nog op zoek naar uitvoerders of samenwerkingsverbanden.

Tijdens de realisatie koppelt de stad voortdurend terug met De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de site, en Onroerend Erfgoed omwille van de bescherming van het Denderlandschap.

Waarom een tijdelijke invulling?

De openlegging van de Gedempte Dender is een project waar de stad voluit wil voor gaan bij de Vlaamse overheid (eigenaar). De Vlaamse Waterweg zal de Dender echter de eerste jaren nog niet opnieuw open leggen. De parking Gedempte Dender werd dit jaar in twee zones verdeeld. Een zone werd recent geasfalteerd en blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen. De andere zone, die eveneens parking was, komt vrij omdat de parkeerplaatsen werden gecompenseerd door de nieuwe parkeerplaatsen in het project Mechelse Poort (inrit kop Oude Vest).

Participatietraject

Samen met zijn inwoners ging de stad Dendermonde in een intensief participatietraject op zoek naar een gepaste tijdelijke invulling voor de vrijgekomen zone. Dit participatietraject werd begeleid en vormgegeven door Levuur en Buur en liep in het voorjaar van 2019. Op 2 juli 2019 werd het eindbeeld gepresenteerd op een slotevent in Belgica BiS.

Het resultaat werd een speels park met veel natuurlijke elementen, een groene ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Zowel kleine groepjes als grotere groepen, jong en oud, kunnen er aangenaam vertoeven. Deze toegangspoort van de stad wordt een blikvanger waar spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

Wat komt er allemaal? Een sierlijke blikvanger, een groot plein met zitmogelijkheden, een ontmoetingspleintje, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen, zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes, een bloemenweide en een insectenhotel. Het park zal ook voorzien zijn van fietsenstallingen aan de ingangen, vuilnisemmers, informatiezuil en sanitair. We houden ook nog enkele opties open: plantbakken, bijenkast, bar in de vorm van een container. 

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Praatprent
  • Voor en na