naar top
Gemeente Dendermonde

Hergebruik van een waardevol graf

Wanneer een burger een grondige restauratie van het keldergrafmonument op zich neemt, wordt er ter compensatie een vrijstelling van de retributie voor de concessie verleend. Wanneer er geen grondige restauratie noodzakelijk is, dient de retributie voor de grafconcessie wel betaald te worden.

Stad Dendermonde beslist welke keldergrafmonumenten in aanmerking komen voor hergebruik. De stad blijft eigenaar van het grafmonument.

Voorwaarden?

  • het is een keldergraf
  • het is graf van (boven)lokaal belang en het graf is waardevol
  • het is geen graf van een persoon van (boven)lokaal historisch belang
  • de stabiliteit van de ondergrond kan worden gegarandeerd voor de volgende 5 decennia
  • het graf werd door de stad opgenomen in de lijst van waardevol erfgoed
  • de stad blijft eigenaar van het grafmonument

Hoe aanvragen?

De aanvrager kan hergebruik aanvragen met het daartoe voorziene aanvraagformulier schriftelijk of elektronisch te bekomen op de dienst begraafplaatsen.      

De afspraken rond onderhoud en de nodige instandhoudingswerken worden bepaald in een overeenkomst voor hergebruik van een waardevol keldergrafmonument dewelke tussen stad Dendermonde en de aanvrager wordt afgesloten.

Het aantal plaatsen waarvoor de aanvrager het keldergrafmonument mag hergebruiken, wordt uitsluitend en éénmalig bepaald in de overeenkomst.

Prijs?

Hergebruik zonder restauratie

Je betaalt de concessie volgens het retributiereglement

Hergebruik met restauratie

De kost voor de restauratie is afhankelijk van het grafmonument. Deze kost wordt in mindering gebracht van de concessieprijs.

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Graf