naar top
Gemeente Dendermonde

Historisch documentatiecentrum (HIDOC)

Het 18e-eeuwse ‘krankenhuis’ van het Sint-Alexiusbegijnhof kreeg in 2006 een nieuwe functie als Historisch Documentatiecentrum (HIDOC). Geïnteresseerden kunnen in de uitgebreide bibliotheek, fototheek en iconografische verzameling gratis terecht voor informatie over de meest diverse aspecten van de Dendermondse cultuurgeschiedenis!

Van krankenhuis tot HIDOC

Uit twee samengevoegde woningen, respectievelijk opgericht in 1626 en 1715, werd in 1788 een ‘huys voor de Crancke ofte Infirmerye’ opgericht. Een 'krankjoffrouw' verzorgde er de oude en zieke begijnen.

Van 1990 tot 2003 deed het pand dienst als Rusthuis van de Gasthuiszusters Augustinessen van Lier en in 2006 werd het in erfpacht gegeven aan de stad Dendermonde en omgevormd tot een Historisch Documentatiecentrum.

De collectie

Een belangrijk onderdeel van het HIDOC bestaat uit een wetenschappelijke bibliotheek met vier afdelingen: een historische, Dendermondse, religieuze en educatieve afdeling. Naast duizenden historische werken vind je er ook publicaties van de hand van Dendermondse auteurs en werken over de begijnen.

Vooral dankzij de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde beschikte het Vleeshuismuseum tegen 1978 over een interessante verzameling foto's van lokale gebouwen, gebeurtenissen, feestelijkheden, enz. Deze collectie vormde de aanzet tot de 'Stedelijke Fototheek' die op dit ogenblik naar schatting al uit 54.000 digitale foto's, 32.000 analoge foto’s, 5.000 dia’s, 2.000 studiofoto’s op karton en enkele tientallen audiovisuele opnamen bestaat!

De iconografische verzameling bevat allerlei oud kaartenmateriaal, stadsplannen, stadsgezichten, prenten in handschrift of druk (gravures, etsen, steendruk) van de 17e eeuw tot heden. Dit materiaal wordt steeds vakkundig gerestaureerd en geconserveerd.

Wie vragen heeft over Dendermonde en het voormalige Land van Dendermonde start zijn/haar onderzoek dus best met een bezoek aan het HIDOC!

Contact

Historisch Documentatiecentrum

Adres
Begijnhof 209200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 47 46 66
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • (640x480px)Hidoc (res 72)