Jaarverslag en jaarrekening stad

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de budgetten vast waarin alle uitgaven en inkomsten van het stadsbestuur voor het komende jaar begroot worden. Naar aanleiding van dit omvangrijk werk maakt het stadsbestuur een jaarverslag op over het bestuur en de werking van het voorbije jaar.

Dit jaarverslag geeft in detail weer wat het stadsbestuur en de stadsdiensten hebben gerealiseerd. Elke stadsdienst komt aan bod met de realisaties en de uitgevoerde plannen.

Het jaarverslag is een omvangrijk document. U kunt de jaarverslagen en jaarrekeningen van de voorbije jaren hieronder downloaden.