naar top
Gemeente Dendermonde

Mobiliteit en bereikbaarheid

Hoofdontsluiting via Grootzand

De hoofdontsluiting en toegang tot de parkeerzone voor de bezoekers zal verlopen via de gewestweg Grootzand.

Het gebied tussen Grootzand en Kleinzand - Leugestraat - Spoorweg, waarin de sportsite zich bevindt, werd tijdens de werken aan de Zeelsebaan autoluw gemaakt door het invoeren van een aantal “knippen” of eenrichtingsverkeer. Door het weren van doorgaand verkeer en een geplande zone 30 ontstaan er fijnmazige verkeersveilige verbindingen voor het fietsverkeer. De reacties op de tijdelijke maatregelen worden verwerkt. De beslissing hieromtrent moet nog worden genomen.

Om dit gebied te verbinden met de sportsite worden voor fietsers en voetgangers extra ontsluitingen voorzien via de Bakkerstraat en via de Sportpleinstraat. Deze ontsluitingen vormen een perfecte toegang voor de bezoekers uit de nabije buurt.

Belangrijk is ook de bereikbaarheid van de sportsite met het openbaar vervoer. Ter hoogte van het geasfalteerde sportveld op de hoek van Grootzand/Sportpleinstraat bevindt zich een bushalte. Om bezoekers uit deze richting een veilige toegang te bieden naar de sportsite, zal een doorsteek gerealiseerd worden ter hoogte van de realisatie van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw - Zele (GMVW). De doodlopende straat zal door middel van een voetgangersbrugje opengewerkt worden en toegang bieden tot de sportsite.   

Een ruim parkeeraanbod

Langsheen Grootzand wordt een ruime parking voorzien, met een aantal plaatsen voor mindervalide gebruikers. De capaciteit werd berekend op basis van tellingen en de te verwachten parkeerbehoefte aan de sporthal en de padelsite. We voorzien eveneens aan de kant van de Bakkerstraat een aantal parkeerplaatsen, zodanig dat de Bakkerstraat zelf gevrijwaard wordt van parkerende sporters.

Een fysische ingreep, die bedienbaar is door de hulpdiensten, zal doorstromend autoverkeer van Grootzand naar Bakkerstraat verhinderen.

Vlakbij de ingang wordt een kiss-and-ridezone zone voorzien en een overdekte fietsenstalling met ruim 80 plaatsen voor gewone fietsen, bakfietsen en speciale fietsen zoals driewielers. De parkeerzones voor auto’s en fietsen worden uitgerust met elektrische oplaadpunten.      

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • Mobiliteit Sporthal Grembergen